Repozytorium UR

KONSTYTUCYJNOŚĆ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH KOMPETENCJE DO PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Danilewicz, Alina
dc.date.accessioned 2015-04-23T09:42:28Z
dc.date.available 2015-04-23T09:42:28Z
dc.date.issued 2015-04-23
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/859
dc.description.abstract Głównym zadaniem służb specjalnych oraz policyjnych jest stanie na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Efektywna realizacja tego zadania zależna jest od skuteczności stosowanych przez nie środków i metod. W ramach swoich kompetencji służby umocowane są do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pozwalają na niejawne gromadzenie oraz utrwalanie informacji i dowodów. Jedną z metod pracy operacyjnej jest kontrola operacyjna, w ramach której stosowane są środki mogące ingerować w konstytucyjnie chronione prawai wolości jednostki. Artykuł stanowi analizę obowiązujących regulacji prawnych, upoważniających służby do prowadzenia kontroli operacyjnej, pod kątem oceny zgodności z Konstytucją przepisów ograniczających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject czynności operacyjno-rozpoznawcze pl_PL.UTF-8
dc.subject kontrola operacyjna
dc.subject służby specjalne
dc.subject bezpieczeństwo
dc.subject konstytucyjność
dc.title KONSTYTUCYJNOŚĆ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH KOMPETENCJE DO PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative CONSTITUTIONALITY OF LEGAL REGULATIONS RELATING TO OPERATIONAL SURVEILLANCE pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje