Repozytorium UR

Przemoc pozawerbalna w prawie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Licak, Tomasz
dc.date.accessioned 2015-04-21T10:45:57Z
dc.date.available 2015-04-21T10:45:57Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/837
dc.description.abstract Przemoc psychologiczna powoduje krótko- i długoterminowe skutki negatywne, takie jak: depresja, lek, niska samoocena oraz symptomy stresu pourazowego. Przemoc psychologiczna jest bardziej związana z symptomami psychologicznymi i tylko czasami z konsekwencjami dla zdrowia fizycznego. Przemoc psychologiczna przybiera różne formy (werbalne i pozawerbalne), ale celem jest zawsze wyrządzenie bezpośredniej szkody psychicznej lub ograniczenie dobrego samopoczucia ofiary. Przemoc fizyczna i psychiczna bardzo często występują w tym samym czasie, ale oddziałują na ofiary odmiennie. W opinii wielu ekspertów konsekwencje psychologiczne przemocy domowej są wynikiem przemocy psychologicznej, a nie fizycznej. Zdaniem wielu prześladowanych kobiet przemoc psychologiczna jest tak samo, a nawet bardziej szkodliwa niż przemoc fizyczna. Kobiety doświadczające przemocy psychologicznej wskazują, iż większość z nich cierpi nie tylko z powodu werbalnych obelg, ale przede wszystkim z powodu bycia zdegradowanym i kontrolowanym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Psychological violence causes short- and long-term negative consequences, such as depression, anxiety, low self-esteem and symptoms of post-traumatic stress disorder. Psychological abuse is more strongly associated with psychological symptoms and only sometimes with physical consequences. Psychological violence takes many forms (verbal and nonverbal) but the aim is to cause direct infliction of mental harm or limit to the victim’s well-being. Physical and psychological violence very often appear on the same time, but they may affect victims differently. In the opinion of many experts, psychological consequences of domestic violence may be due rather to psychological abuse and not to physical violence. In the view of many buttered women psychological abuse is as harmful or even worse than physical abuse. Women experiencing psychological abuse indicate that most of them suffer very often not only from being verbally insulted but first of all from being degraded and controlled. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject przemoc pozawerbalna pl_PL.UTF-8
dc.subject mobbing pl_PL.UTF-8
dc.subject samoocena pl_PL.UTF-8
dc.subject depresja pl_PL.UTF-8
dc.subject lęki pl_PL.UTF-8
dc.subject stres pourazowy pl_PL.UTF-8
dc.subject zranienia pl_PL.UTF-8
dc.subject kłamstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject samobójstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoda pl_PL.UTF-8
dc.subject trauma pl_PL.UTF-8
dc.subject nonverbal violence pl_PL.UTF-8
dc.subject self-esteem pl_PL.UTF-8
dc.subject depression pl_PL.UTF-8
dc.subject anxiety pl_PL.UTF-8
dc.subject posttraumatic stress disorder pl_PL.UTF-8
dc.subject injuries pl_PL.UTF-8
dc.subject lie pl_PL.UTF-8
dc.subject suicide pl_PL.UTF-8
dc.subject damage pl_PL.UTF-8
dc.subject trauma pl_PL.UTF-8
dc.title Przemoc pozawerbalna w prawie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Nonverbal Violence in Law pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje