Repozytorium UR

Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Gil, Damian
dc.date.accessioned 2015-04-21T10:33:00Z
dc.date.available 2015-04-21T10:33:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/835
dc.description.abstract Pokrzywdzony przestępstwem należy do ważnych uczestników procesu karnego. Mediacja karna ma zapewnić dotkniętym przestępstwem większy komfort realizacji swoich roszczeń w procesie karnym. Porozumienie osiągnięte w trakcie mediacji ma wpływ na sytuację pokrzywdzonego i oskarżonego. Obszerne zmiany w k.p.k. zwracają uwagę na zasady postępowania mediacyjnego, rolę referendarza w procesie karnym oraz gwarancje praw oskarżonego. Autor czyni wstępne refleksje na temat istotnych problemów praw pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym, które mogą być przedmiotem rozwinięcia w innych opracowaniach naukowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The victim of a crime is one of the important participants of a criminal process. Penal mediation is created to assure larger comfort to the affected by the crime in executing their claims in the criminal proceedings. The agreement reached during mediation influences the situation of the victim and the accused. Spacious changes in the Code of Criminal Proceedings pay attention to the principles of mediatory conduct, the role of the judicial assistant in the criminal process, as well as the guarantees of the rights of the accused. The author makes preliminary reflections on the essential problems of the victim’s rights in the mediatory conduct, which can be developed in further scientific studies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject pokrzywdzony pl_PL.UTF-8
dc.subject mediacja pl_PL.UTF-8
dc.subject proces karny pl_PL.UTF-8
dc.subject strony pl_PL.UTF-8
dc.subject referendarz pl_PL.UTF-8
dc.subject victim pl_PL.UTF-8
dc.subject mediation pl_PL.UTF-8
dc.subject criminal process pl_PL.UTF-8
dc.subject parts pl_PL.UTF-8
dc.subject judicial assistant pl_PL.UTF-8
dc.title Problematyka mediacji w kontekście zmian w polskim procesie karnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Problem of Mediation in the Context of Changes in the Polish Criminal Proceedings pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje