Repozytorium UR

Wpływ regulacji prawnych na wygląd budynków

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zwolak, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-04-21T08:46:59Z
dc.date.available 2015-04-21T08:46:59Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/827
dc.description.abstract Regulacje prawne wpływające na wygląd budynków zawarte są przede wszystkim w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym oraz w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Regulacje te wpływają na przestrzeń publiczną, kształtując estetykę zewnętrznego wyglądu budynków w zgodzie z otoczeniem i wartościami kulturowymi. Celem wskazanych regulacji prawnych jest zapewnienie ochrony wyglądu budynków, które wpływają na jakość życia jednostek. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Legal regulations affecting the appearance of buildings are primarily contained in the law on spatial planning and development, building law and the law on the protection of monuments and care of monuments. These regulations affect public space, shaping the aesthetics of the external appearance of buildings in harmony with the environment and cultural values. The aim of the pointed legal regulations is to ensure protection of the appearance of buildings, which affect the quality of life of individuals. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject wygląd budynku pl_PL.UTF-8
dc.subject estetyka pl_PL.UTF-8
dc.subject regulacje prawne pl_PL.UTF-8
dc.subject obiekt budowlany pl_PL.UTF-8
dc.subject interes publiczny pl_PL.UTF-8
dc.subject appearance of building pl_PL.UTF-8
dc.subject aesthetics pl_PL.UTF-8
dc.subject legal regulations pl_PL.UTF-8
dc.subject building object pl_PL.UTF-8
dc.subject public interest pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ regulacji prawnych na wygląd budynków pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Impact of Legal Regulations on the Appearance of Buildings pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje