Repozytorium UR

Wprowadzenie do problematyki koncepcji praw człowieka trzeciej generacji Karela Vasaka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Plis, Jan
dc.date.accessioned 2015-04-21T08:24:42Z
dc.date.available 2015-04-21T08:24:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/825
dc.description.abstract The aim of the paper is to present the concept of the third generation of human rights. This concept was initially proposed in the late 1970’s by Karel Vasak. K. Vasak suggested that the three generations of human rights corresponded respectively to the three ideas proclaimed in the French revolution: liberty, equality and fraternity. The author has made an attempt to review the generations of human rights, with the particular emphasis of the third generation of human rights, also called the solidarity rights. The article contains historical and dogmatic analysis of solidarity rights, as well as discusses the fundamental assumptions of third generation of human rights. The conducted analysis allows to formulate a conclusion that the solidarity rights are necessary to protect such human values as: peace, development or healthy environment. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji praw człowieka trzeciej generacji. Koncepcję tą po raz pierwszy zaprezentował Karel Vasak pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Według K. Vasaka trzy generacje praw człowieka nawiązują do haseł Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość i braterstwo. Autor podjął próbę analizy poszczególnych generacji praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem trzeciej generacji – praw solidarnościowych. Artykuł zawiera analizę historyczną i dogmatyczną praw solidarnościowych, a także omawia podstawowe założenia koncepcji praw człowieka trzeciej generacji. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie konkluzji, że prawa solidarnościowe są niezbędne dla ochrony takich wartości ludzkich, jak: pokój, rozwój, czy też zdrowe środowisko. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject prawa człowieka pl_PL.UTF-8
dc.subject wolność pl_PL.UTF-8
dc.subject równość pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa solidarnościowe pl_PL.UTF-8
dc.subject generacje praw człowieka pl_PL.UTF-8
dc.subject human rights pl_PL.UTF-8
dc.subject liberty pl_PL.UTF-8
dc.subject equality pl_PL.UTF-8
dc.subject solidarity rights pl_PL.UTF-8
dc.subject generations of human rights pl_PL.UTF-8
dc.title Wprowadzenie do problematyki koncepcji praw człowieka trzeciej generacji Karela Vasaka pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Introduction into the Problems of Karel Vasak’s Concept of the Third Generation of Human Rights pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje