Kształtowanie wynagrodzeń podstawowych nauczycieli akademickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest podanie metody kształtowania poziomu wynagrodzeń zasadniczych pracowników naukowo-dydaktycznych. Metoda ta opiera się na koncepcji kapitału ludzkiego, którego autorem jest M. Dobija i jest próbą jej adaptacji do specyfiki pracy naukowej. Przyjęto założenie, że pracownik naukowy nieustannie poszerza typowe kompetencje zdobyte drogą profesjonalnej edukacji (np. studia) dzięki własnej pracy naukowej. Oparcie systemu płac zasadniczych na wartości kapitału ludzkiego wymaga rzetelnej wyceny kwalifikacji zdobytych w trakcie przygotowania do pracy, a następnie wyceny samodzielnej pracy naukowej. Pierwszy składnik niejednokrotnie był przedmiotem publikacji naukowych i obecnie stanowi dobrze opracowaną kwestię. Doprecyzowania wymaga wycena samodzielnej pracy naukowo-badawczej, która w skapitalizowany sposób wpływa na nieustanne podnoszenie wartości kapitału ludzkiego. Całość rozważań teoretycznych poparta jest przykładami praktycznego zastosowania prezentowanego modelu.
Aim of paper is presentation method of formulation base salaries of academic teachers. In first part of article was presented manner of human capital measurement that takes into consideration unique character of academic work and path of career. Mean of measurement of human capital as a set of professional qualifications necessary to start working is well known in literature. Problem is proper estimation of increase of human capital during academic work. That increase takes place thanks to gained work experience and knowledge extension as result of own science and literature research. One of sources of human capital growth is capitalized value of own scientific work that is understood as an opportunity cost of time spent on research. In second part of paper was presented model of compensation academic teachers according to human capital value. That shows that salary growth emerges parallel to increase of individual knowledge. Last part is explanation of extraordinary professional qualifications understood as human capital of creativity. Existence of this kind of human capital can be recognized and measured with model of human capital. All of presented ideas and extensions were illustrated with practical examples.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 280–290