Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011) by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nykoniuk, Kateryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  The main essence and meaning of medical product, its social and commercial components were presented in the study. Production stages of medical product were described. Peculiarities of medical services market in Ukraine ...
 • Michalska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Bezrobocie jest ważnym problemem współczesnego świata. Zjawisko to ma co najmniej wymiar społeczny, ekonomiczny, socjologiczny i psychologiczny, dlatego ciągle znajduje się w centrum różnorodnych debat. Chociaż już wypracowano ...
 • Malisiewicz, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W pierwszej części artykule przedstawiono zarys problematyki spójności terytorialnej w różnych kontekstach i różnych ujęciach. Następnie w zakresie dróg dojścia do tej spójności przedstawiono dwie hipotezy rozwojowe kraju, ...
 • Dudek, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Autor opracowania analizuje przykłady edukacji menedżera w różnych obszarach i gałęziach gospodarki i zarządzania w Polsce. Sugeruje, że niektóre koncepcje lub modele są zbyt „przeteoretyzowane”. Większość form edukacji ...
 • Pierścieniak, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W powyższym artykule podjęto próbę uogólnienia pojęcia efektywności organizacyjnej i przedstawienia praktycznego aspektu opisu przesłanek efektywności w rozwiązaniach organizacyjnych na konkretnym przykładzie – wykorzystania ...
 • Szara, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem opracowania jest prezentacja zjawiska ewaluacji z uwzględnieniem kryteriów oceny. Przedstawiono funkcje, cele oraz możliwości wykorzystania wyników ewaluacji. Wyniki uzyskane w trakcie badań ewaluacji powinny ...
 • Mizla, Martin; Pešáková, Petra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem artykułu było ukazanie najważniejszych czynników innowacyjności w skali makro i mikro. Głównie skupiono się na proinnowacyjnych środowiskowych czynnikach w regionie, które wpływają na aktywność innowacyjną regionu ...
 • Krupa, Kazimierz W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Aktualna obecnie konieczność wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstw funkcjonujących w realiach gospodarki opartej na technologiach informatycznych jest już zazwyczaj akceptowana. Wątpliwości budzą natomiast proponowane ...
 • Makarski, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Uzyskanie przez Polskę w maju 2004 r. statusu członka Unii Europejskiej i wynikająca stąd możliwość korzystania z unijnych dotacji stworzyły szansę wzmocnienia potencjału produkcyjnego i usługowego przedsiębiorstw małej i ...
 • Stańdo-Górowska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Zakłady opieki zdrowotnej, a wśród nich szpitale, stanowią szczególny rodzaj organizacji gospodarczych. Z jednej strony ich nadrzędną misją jest ochrona zdrowia i życia pacjentów, z drugiej strony spotykają się z wysokimi ...
 • Dzierga, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule został przedstawiony aspekt funkcjonowania klastra przemysłowego, który skuteczne łączy w sieci lokalnie skoncentrowane firmy, przy współudziale instytucji naukowych, rządowych i samorządowych i poprawia efektywność ...
 • Zioło, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Przedmiotem artykułu jest określenie miejsca przedsiębiorstwa w przestrzeni regionalnej. Na tle różnych koncepcji regionu ekonomicznego i problematyki badawczej wpływu przedsiębiorstwa na przemiany struktury regionalnej ...
 • Dyjach, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Podejście do kluczowych czynników rozwoju regionu, a zarazem najważniejszych wyznaczników jego pozycji konkurencyjnej, zmienia się w zależności od stadium rozwoju poszczególnych gospodarek i społeczeństw. Na obecnym etapie ...
 • Mazurkiewicz, Anna; Frączek, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Celem artykułu jest przedstawienie warunków uzyskania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podejść do ustalana źródeł ich przewagi konkurencyjnej. Dokonano w nim także charakterystyki kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej ...
 • Grzebyk, Mariola; Kryński, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące muszą odznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo to takie, które powinno cechować się zdolnością i elastycznością ...
 • Sokół, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Współcześnie coraz silniej uwidacznia się potrzeba zasadniczej zmiany paradygmatu polityki regionalnej na poziomie celów strategii, instrumentów. Z tego punktu widzenia istotne wydaje się przesunięcie akcentu z egzogenicznych ...
 • Vodák, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  In this article author discusses achieving success of a company through Performance Management, especially with focus on human capital. From a wide variety of performance management tools article focuses on mentoring as a ...
 • Sobala-Gwosdz, Agnieszka; Gwosdz, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  Na podstawie wieloletniego monitoringu rozwoju sieci hipermarketów w Polsce autorzy określają podstawowe prawidłowości przestrzenne związane z ekspansją sieci hipermarketów w regionie peryferyjnym. Stwierdzono, że dystans ...
 • Górka, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  W artykule scharakteryzowano istotę i cele restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz pojęcie upadłości i bankructwa na tle kwestii wypłacalności, która w tym przypadku jest ważniejsza od osiągania rentowności. ...
 • Borowiecki, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011)
  XXI wiek jest areną dynamicznych i burzliwych zmian, których nie tylko jesteśmy świadkami, ale również uczestnikami. Zmiany te tworzą nowe wyzwania dla funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów i zachowań przedsiębiorstw. ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje