Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych

Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Sosińska-Wit, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano sytuację gospodarczą województwa lubelskiego i charakterystykę przedsiębiorstw działających na jego terenie. Scharakteryzowano strukturę majątku oraz poziom inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw działających na jego terenie. Część informacji uzyskano z danych Urzędu Statystycznego. Część danych empirycznych pochodzi z ankiety przeprowadzonej wśród 154 przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego.
This article presents the economic situation and the characteristics of the region of Lublin enterprises operating on its territory. Described the structure of assets and the level of investment by small and medium enterprises operating on its territory. Some information was obtained from the Statistical Office. Some empirical data comes from a survey conducted among 154 companies operating in the region of Lublin.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 348–356