Repozytorium UR

Maturzyści małopolskich szkół średnich z 1920 roku. Przyczynek do dziejów szkolnictwa średniego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ochenduszko, Tadeusz
dc.contributor.author Świętoń, Marcin
dc.date.accessioned 2022-04-25T08:35:26Z
dc.date.available 2022-04-25T08:35:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 9 (2021), s. 58–74 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-992-0
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7631
dc.description.abstract Od 1850 r. naukę w gimnazjach i szkołach realnych kończył egzamin dojrzałości. Matura była przepustką w dorosłe życie, ważnym wydarzeniem dla społeczności lokalnej, a listy abiturientów publikowano w sprawozdaniach szkolnych oraz stołecznej i lokalnej prasie. Zwyczaj ten sprawdzał się w czasach pokoju, jednak był niemożliwy do zrealizowania podczas działań wojennych. Najtrudniejszy do odtworzenia jest rok 1920 ze względu na trwającą wojnę polsko-bolszewicką. Artykuł jest przyczynkiem do uporządkowania informacji na temat maturzystów, którzy zdawali egzamin w tym trudnym dla Polski roku. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Since 1850, education in middle schools and real schools ended with Matura exams. The Matura exam was a pass into adult life, an important event for the local community and lists of graduates were published in school reports, as well as in the national and local press. This custom was successful in times of peace, but it was impossible to implement during hostilities. The most difficult year to recreate is 1920 due to the ongoing Polish-Bolshevik war. The article is a contribution to the organisation of information on secondary school graduates who passed the exam in this difficult year for Poland. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject gimnazja galicyjskie pl_PL.UTF-8
dc.subject matury 1920 roku pl_PL.UTF-8
dc.subject dyrektorzy szkół galicyjskich pl_PL.UTF-8
dc.subject wojna polsko-bolszewicka pl_PL.UTF-8
dc.subject Galician middle schools pl_PL.UTF-8
dc.subject Matura exams in 1920 pl_PL.UTF-8
dc.subject headteachers of Galician schools pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish-Bolshevik war pl_PL.UTF-8
dc.title Maturzyści małopolskich szkół średnich z 1920 roku. Przyczynek do dziejów szkolnictwa średniego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Graduates of Małopolska secondary schools in 1920. A contribution to the history of second-ary education in Poland in the interwar period pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2021.9.3
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje