Repozytorium UR

Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 2 (2021)

DSpace Repository

Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 2 (2021)

 

Recent Submissions

 • Wiech, Patrycja (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Na tle wybranych problemów gospodarowania odpadami komunalnymi w dobie zagrożenia Coronawirus-19 podjęto określenie jakościowej i ilościowej charakterystyki odpadów wytworzonych przez przykładowych producentów zamieszkujących ...
 • Królikowski, Kamil; Fiedur, Marcin (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Korzystając z badania ankietowego, określono postępowanie studentów w zakresie stosowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID-19. Wykazano świadomość respondentów w obszarze zagrożenia ze strony niepoprawnie ...
 • Kawa, Żaneta; Drogoń, Kamil; Koc-Jurczyk, Justyna; Jurczyk, Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  W pracy przedstawiono szacunkową masę powstających odpadów w porównaniu z rzeczywistą masą odpadów komunalnych odbieranych na terenie pięciu gmin wiejskich wchodzących w skład lokalnego Związku Gmin Pogórza Dynowskiego ...
 • Kamiński, Arkadiusz; Jakóbiec, Janusz; Pusz, Agnieszka (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Postęp techniczny prowadzi do rozwoju gospodarczego, co powoduje wzrost zapotrzebowania na energię w tym pierwotną. Jednym ze sposobów wytwarzania energii niezbędnej do napędzania silników i pojazdów są paliwa. W pracy ...
 • Jacejko, Patryk; Korab, Izabela (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Dżdżownice odgrywają ważną rolę w glebie. Podczas kopania korytarzy rozluźniają, napowietrzają ją i mieszają minerały z częścią organiczną. Przyczyniają się znacząco do poprawy jej żyzności. Organizmy te są także powszechnie ...
 • Baran, Anna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Praca architekta krajobrazu stanowi ważny element kreowania rzeczywistości przyjaznej dla przyrody i człowieka. Obok wrażliwości na ochronę szeroko pojmowanej różnorodności biologicznej, wśród umiejętności jakie powinien ...
 • Arast, Piotr; Zapałowska, Anita (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Realizacja działań z zakresu retencji jest skutecznym sposobem na zwiększenie zasobów wodnych kraju. Wśród państw europejskich Polska jest jednym z najuboższych w wodę. jej zasoby są prawie 2,7 razy mniejsze niż średnia ...
 • Staśkiewicz, Marcin (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wzrasta z każdym rokiem. Prawidłowa zbiórka odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych jest ważna ze względu na prawidłowe ich zagospodarowanie. Poddanie odpadów właściwym procesom ...
 • Mroczek, Karolina (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Marnowanie żywności stanowi problem globalny, który w ciągu ostatnich lat stał się wyzwaniem społecznym i gospodarczym. Żywność marnowana jest na różnych etapach jej produkcji i dystrybucji przez producentów, dystrybutorów, ...
 • Królikowski, Kamil; Matłok, Natalia (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  W pracy zaprezentowano bilans drzewnej biomasy odpadowej z produkcji szkółkarskiej w województwie podkarpaciem w latach 2007-2015. Przeprowadzona analiza wykazała, że produkcja szkółkarska stanowi istotne źródło biomasy, ...