Repozytorium UR

Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 1 (2021)

DSpace Repository

Polish Journal for Sustainable Development T. 25 cz. 1 (2021)

 

Recent Submissions

 • Michalicha, Mateusz (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Regulacja i przebudowa rzek oraz ich dolin, oprócz drastycznych zmian hydrologicznych, często prowadzą do zmiany lub zaniku siedlisk cennych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie narażone na utratę miejsc rozrodu są ...
 • Kasprzak, Krzysztof (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Przygotowanie eseju poprzedziło postawienie tezy: Przyroda jest dla człowieka czymś ważnym, wręcz sacrum, na co liczne argumenty znaleźć można także w Biblii. Skompletowano materiał bibliograficzny; w tym przestudiowano ...
 • Gała, Sebastian; Mazur, Barbara (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Artykuł poświęcony został problematyce społecznej odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Ocenie poddane zostały działania podejmowane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta działające na obszarze Powiatu ...
 • Buczek, Jan; Migut, Dagmara; Jańczak-Pieniążek, Marta; Szpunar-Krok, Ewa; Kuraś, Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  W artykule przedstawiono ocenę potencjału biologicznego, technicznego, energetycznego, ekologicznego oraz ekonomicznego słomy w gospodarstwach rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Leżajsk w województwie podkarpackim. ...
 • Belcar, Justyna; Witek, Grzegorz; Sekutowski, Tomasz; Gorzelany, Józef (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  W pracy dokonano oceny wpływu zastosowanego nawożenia dolistnego na parametry jakościowe wybranych odmian pszenicy przeznaczonych na cele browarnicze. Nawożenie dolistne zastosowane na obiekcie A przyczyniło się do najwyższego ...
 • Żyga, Sabina; Kostecka, Joanna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Gospodarka odpadami jest ważną częścią organizacji życia i zrównoważonego rozwoju. Wykonano analizę danych odnoszących się do stanu gospodarki odpadami w Gminie Kańczuga w latach 2013–2019. Dokonano diagnozy systemu ...
 • Rusak, Kseniya; Batorczak, Anna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Celem artykułu było opracowanie wskazówek do założenia Green Office na uczelniach w Polsce na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego. Green Office to sieć uniwersyteckich inicjatyw studenckich, w celu motywowania społeczności ...
 • Puchalski, Czesław; Saletnik, Bogdan; Wójtowicz-Dawid, Anna (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  W pracy przedstawiono ogólne kierunki polityki energetycznej Polski i UE, założenia regionalnej polityki energetycznej w oparciu o prawo energetyczne oraz planowanie energetyczne w gminie w świetle celów PE. Planowanie ...
 • Migut, Dagmara; Buczek, Jan; Jańczak-Pieniążek, Marta; Szpunar-Krok, Ewa (Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w RzeszowiePolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie, 2021)
  Kukurydza (Zea mays L.) należy do roślin uprawianych powszechnie na całym świecie. Dzięki szerokiej dostępności jest wszechstronnie użytkowanym gatunkiem. Stanowi cenne źródło surowca dla przemysłu spożywczego, spirytusowego ...