Translokacje, cykl fotografii i grafik

Obrazek miniatury
Data
2021-05
Autorzy
Pisarek, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie działające pod egidą Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki jest jedną z ważniejszych w kraju placówek prezentujących najważniejsze i najciekawsze zjawiska we współczesnej grafice światowej. Cykl Translokacje powstawał w latach 2005-2019. Prace wchodzące w skład tego cyklu to fotografie, grafiki oraz obiekty. Cykl składa się z dwóch części. Zasadniczą część stanowią prace, które powstały podczas wieloletnich wędrówek po okolicznym lesie. Znalezione podczas tych wędrówek porzucone szczątki przedmiotów codziennego użytku zostały zarejestrowane w zastanej sytuacji, a część z nich zostało przeniesionych do pracowni i tam sfotografowanych w wyizolowanej przestrzeni. Kolejnym etapem było graficzne przetworzenie tych fotografii i ich druk w technice serigrafii. Dopełnieniem cyklu są fotografie wykonane po pożarze jaki miał miejsce w mieszkaniu matki autora. Cechą łączącą obie części cyklu są translokacje rozumiane jako przemieszczenia i związana z nimi zmiana kontekstu. Przedmioty, zarówno te porzucone w lesie jak i te ze spalonego mieszkania, poddane zostały procesowi zniszczenia, zmieniły swój status – z użytecznych rzeczy stały się śmieciami.
Opis
Słowa kluczowe
Translokacje , wystawa indywidualna , MSCG Kraków
Cytowanie