Repozytorium UR

The set of prayer book covers presented at the First Piotr Skarga Exhibition of Contemporary Church Art in Kraków in 1911

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paś, Monika
dc.date.accessioned 2021-11-30T10:43:19Z
dc.date.available 2021-11-30T10:43:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Sacrum et Decorum, nr 11 (2018), s. 81–98 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1689–5010
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7087
dc.description Translated by Monika Mazurek. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In 1911 the City Museum of Technology and Industry organized two courses for bookbinders under the direction of the famous Kraków bookbinder Bonawentura Lenart. The works made during the second course, in which ten journeymen participated, were presented at the Piotr Skarga First Exhibition of Contemporary Church Art, which opened on December 7 of the same year. A total of 30 bookbinding works were exhibited - 25 were made by the course participants and 5 by Bonawentura Lenart. Comparing the list of exhibited works - bound prayer books - with today’s collections of the National Museum in Krakow, it can be said that currently 16, that is more than half of the works exhibited in 1911, are in the Museum’s collection. The article describes the covers made during the course and then presented at the exhibition. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W 1911 roku Miejskie Muzeum Techniczno-Przemysłowe zorganizowało dwa kursy dla introligatorów pod kierownictwem znanego krakowskiego introligatora Bonawentury Lenarta. Prace wykonane na drugim z kursów, w którym wzięło udział dziesięciu czeladników, zaprezentowano na Pierwszej Wystawie Współczesnej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi, którą otwarto 7 grudnia tegoż roku. Łącznie wystawiono 30 prac introligatorskich – 25 wykonali uczestnicy kursu, a 5 Bonawentura Lenart. Porównując spis wystawionych dzieł – oprawionych modlitewników – z dzisiejszymi zbiorami Muzeum Narodowego w Krakowie, można stwierdzić, że obecnie 16, a zatem więcej niż połowa dzieł eksponowanych w 1911 roku znajduje się w kolekcji Muzeum. Artykuł opisuje oprawy wykonane na kursie i następnie prezentowane na wystawie. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject book binding pl_PL.UTF-8
dc.subject prayer book pl_PL.UTF-8
dc.subject service book pl_PL.UTF-8
dc.subject Bonawentura Lenart pl_PL.UTF-8
dc.subject religious art pl_PL.UTF-8
dc.subject church art exhibition pl_PL.UTF-8
dc.subject oprawa książkowa pl_PL.UTF-8
dc.subject modlitewnik pl_PL.UTF-8
dc.subject książka do nabożeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject Lenart Bonawentura pl_PL.UTF-8
dc.subject sztuka religijna pl_PL.UTF-8
dc.subject wystawa sztuki kościelnej pl_PL.UTF-8
dc.title The set of prayer book covers presented at the First Piotr Skarga Exhibition of Contemporary Church Art in Kraków in 1911 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Zespół opraw modlitewników prezentowanych na Pierwszej Wystawie Współczesnej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie w 1911 roku pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje