Repozytorium UR

Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kapusta, Franciszek
dc.date.accessioned 2021-11-25T09:01:27Z
dc.date.available 2021-11-25T09:01:27Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 315–325 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-833-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/7023
dc.description.abstract Infrastruktura to środki techniczne i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego funkcjonowania działalności produkcyjnej i usługowej oraz kształtowania pożądanych warunków życia ludności. Analizowana w pracy infrastruktura techniczna i społeczna spełnia funkcje wskaźników rozwoju badanych województw (regionów), a zarazem stymulatora działań przedsiębiorczych. Zastosowane w badaniach metody pozwoliły na stwierdzenie: a) zróżnicowania poziomu infrastruktury w ujęciu wojewódzkim i między nimi, b) dodatniego wpływu poziomu infrastruktury na poziom produktu krajowego brutto i nominalne dochody na 1 mieszkańca, c) zależności rozwoju przedsiębiorczości od poziomu infrastruktury. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Infrastructure is defined as technical means and institutions necessary for the proper functioning of production and services and formation of desirable living conditions. Analyzed in the work technical and social infrastructure plays the function of the indicators in surveyed provinces (regions) and also is a stimulus of entrepreneurial activities. Methods used in research allowed for establishment of: a) differences in the level of infrastructure in terms of provinces and between them, b) the positive influence of the level of infrastructure on the level of gross domestic product and nominal income per one inhabitant, c) dependence of the level of business development on infrastructure. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Poziom infrastruktury technicznej i społecznej jako indykator i stymulator rozwoju regionalnego pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje