Jana Potockiego redaktorskie wizje i rewizje, czyli o pracy w petersburskim tygodniku „Journal du Nord”

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kupiszewska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowana została kilkumiesięczna działalność Jana Potockiego jako kierującego redakcją petersburskiego tygodnika „Journal du Nord” będącego organem prasowym rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Antynapoleońska, początkowo, linia gazety – zbieżna z poglądami hrabiego – jego wiara w moc opinii publicznej oraz nadzieja na otrzymanie posady w Departamencie Azjatyckim, podparte dotychczasowym doświadczeniem redaktorskim, sprawiły, że autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie” z dużą energią przystąpił do realizacji powierzonego mu zadania. Potocki opracował ambitny plan zakładający stworzenie nowoczesnego periodyku, który stanowiłby przestrzeń dojrzałej dyskusji na aktualne tematy polityczne i jednocześnie przeciwstawiał się napoleońskiej propagandzie. Krajczyc jednak bardzo szybko miał okazję się przekonać, na czym polegała różnica między prowadzeniem prywatnej gazety a redagowaniem oficjalnego rządowego czasopisma.
In article is presented lasting few months activity of Jan Potocki as a chief editor of „Journal du Nord” weekly, which was issued in St. Petersburg as an press authority of Russian Ministry of Foreign Affairs. Anti-Napoleonic – at the begin – course of newspaper – convergent with count`s view, his faith in power of public opinionand the hope for function in Asiatic Department, supported by his previous experience as editor – caused that he started to fulfil his tasks with energy and enthusiasm. The author have prepared the ambitious plan of creating modern periodical, which could be the space for mature debate and discussion on current political topics and the same time resist the Napoleonic propaganda. But Potocki very quickly had opportunity to realize himself the difference between leading the private magazine and working in official goverment periodical.
Opis
Słowa kluczowe
literatura , czasopiśmiennictwo , francuskojęzyczna prasa rosyjska , prasa antynapoleońska , „Journal du Nord” , Jan Potocki , literature , press , Russian francophone press , anti-Napoleonic press
Cytowanie
red. Jolanta Kowal, Magdalena Patro-Kucab, Paulina Podolska, W kręgu prasy dawnej i współczesnej. Wybrane problemy (1), s. 81–104