Repozytorium UR

Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warzecha, Katarzyna
dc.date.accessioned 2021-09-06T08:08:51Z
dc.date.available 2021-09-06T08:08:51Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 32 (2013), s. 449–457 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-921-2
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6714
dc.description.abstract Rozwój społeczeństwa informacyjnego to jeden z ważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarczej regionów. Niezbędny więc wydaje się dostęp do odpowiednich narzędzi statystycznych, które umożliwiają dokonywanie porównań. Obserwowane we współczesnych czasach tempo rozwoju handlu elektronicznego, przyrost liczby abonentów telefonii komórkowej czy upadek wielu firm związanych z usługami teleinformatycznymi lub informatycznymi oznacza zupełnie nową sytuację technologiczną, czy rynkową. Celem przeprowadzonej analizy jest pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego polskich regionów z wykorzystaniem miary syntetycznej Hellwiga w 2010 roku. Zastosowanie miary syntetycznej pozwoliło na uporządkowanie województw Polski i na porównanie pozycji województw pod względem osiąganego poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz wskazanie województw najbardziej i najmniej rozwiniętych pod badanym względem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The development of the information society is one of the most important factors that determines the economic competitiveness of the regions. Because of that it is necessary to have access to appropriate statistical tools that allow you to make comparisons. The aim of the analysis is to measure disparities in information society development of chosen Polish regions using synthetic measure Hellwig in 2010. The usage of synthetic measurement made it possible to compare the posision of chosen Polish provinces and regions in terms of the achieved level of development of the information society and to identify regions that are the most or the least developed in the country due to the conducted test. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Pomiar zróżnicowania poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego województw Polski pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje