Repozytorium UR

Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Baran, Ewa
dc.date.accessioned 2021-08-18T11:50:54Z
dc.date.available 2021-08-18T11:50:54Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 34 (2013), s. 124–133 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-964-9
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6605
dc.description.abstract Działania zwiększające spójność terytorialną w skali krajowej i regionalnej wiążą się z budową powiązań funkcjonalnych między ośrodkami wojewódzkimi a ich otoczeniem regionalnym dla przeciwdziałania marginalizacji najsłabiej rozwijających się obszarów oraz ograniczania dysproporcji rozwojowych między poszczególnymi województwami. Podjęte badania nad kształtowaniem się ośrodków gospodarczych w regionie Polski Wschodniej mają na celu ocenę kierunku i tempa zmian potencjału demograficznego i gospodarczego aglomeracji miejskich w latach 2004–2011. Analiza stanu zasobów ludzkich wskazuje na powolne i zróżnicowane tempo wzrostu potencjału demograficznego miast wojewódzkich badanego regionu. Słaby rozwój działalności gospodarczej w regionalnych ośrodkach miejskich wymaga silniejszego pobudzenia przedsiębiorczości, by uruchomić regionalne czynniki rozwoju oraz wzmocnić procesy innowacyjne i wzrost konkurencyjności. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In order to counteract processes of marginalization of underdeveloped regions and disparities in economic development between Polish provinces a range of programs are enacted which enhance territorial cohesion both at the national and regional levels on the one hand and aim at establishment of functional links between province centers and their regional surrounding on the other. The research on the development of economic centers in the region of East Poland is meant to determine the direction and pace of ongoing changes in the demographic and economic potential of urban areas of the region in years 2004–2011. The conducted analysis evidences sluggish and diversified rate of the demographic potential increase in the province towns of the area. The slow growth of business activity in the main urban centers calls for animation of entrepreneurial activity in order to trigger regional development, enhance innovation and increase regional competitiveness. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Ośrodki wzrostu w regionie Polski Wschodniej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje