Repozytorium UR

Kierunki przeobrażeń struktury gospodarczej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego warunkujące rozwój turystyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Konopinska, Natalia
dc.date.accessioned 2021-06-25T08:25:35Z
dc.date.available 2021-06-25T08:25:35Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 41(1)/2015, s. 540–552 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6377
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza struktury działowo-gałęziowej funkcjonalnego Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego w latach 2004–2011 i określenie specjalizacji jednostek administracyjnych wchodzących w skład badanego obszaru. W dalszej części pracy przeprowadzono porównanie ich struktury z regionem górskim wybranym jako wzorzec i wyciągnięto wnioski o kierunku przekształceń strukturalnych niezbędnych dla rozwoju turystyki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article aims to analyse the economic structure of functional West-Sudeten Mountain Area and determine the specialization of administrative units included in the study area in 2004–2011. Further part of this research paper, economic structure of different parts of functional West- Sudeten Mountain Area was compared with mountain region which was selected as an example. Based on results of comparison, conclusion was made about the direction of structural transformation necessary for the development of tourism. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject obszar górski pl_PL.UTF-8
dc.subject zatrudnienie pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura działowo-gałęziowa pl_PL.UTF-8
dc.subject turystyka pl_PL.UTF-8
dc.subject mountain area pl_PL.UTF-8
dc.subject employment pl_PL.UTF-8
dc.subject economic structure pl_PL.UTF-8
dc.subject tourism pl_PL.UTF-8
dc.title Kierunki przeobrażeń struktury gospodarczej Zachodniosudeckiego Obszaru Górskiego warunkujące rozwój turystyki pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje