Repozytorium UR

Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jamrozek-Sowa, Anna
dc.date.accessioned 2021-04-30T14:06:06Z
dc.date.available 2021-04-30T14:06:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.isbn 978-83-60825-04-4
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6224
dc.description.abstract Książka Życie powtórzone. Twórczość prozatorska Zofii Romanowiczowej jest pierwszym studium interpretacyjnym wszystkich utworów prozatorskich pisarki od 1946 aż do śmierci w 2010 roku żyjącej i pracującej we Francji, wybitnej postaci polskiej emigracji powojennej, animatorki życia artystycznego w Paryżu. Zofia Górska (po mężu Romanowiczowa) jako dziewiętnastolatka, za działalność antynazistowską, została aresztowana w Radomiu w 1941 roku. Torturowana, po rocznym pobycie w areszcie i więzieniach, skazana przez sąd wojenny na karę śmierci, zdołała ocaleć – przetrwała trzy i pół letni pobyt w obozach koncentracyjnych. Po zakończeniu II wojny nie powróciła do kraju. Tezę wyjściową książki stanowi przekonanie, że w swojej twórczości Romanowiczowa odzwierciedla typowe problemy pokolenia emigrantów doświadczonych traumą przeżyć wojennych. Była ona pisarką na tyle oryginalną, bogato uposażoną duchowo, kulturowo i intelektualnie, uważnie śledzącą przemiany literatury światowej, by zająć własne, ważne miejsce na mapie twórców XX i XXI wieku. Kontekstowość pisanej przez nią prozy, tzn. równoczesne odnoszenie się do rodzimej kultury polskiej oraz Francji – kraju osiedlenia, wzbogaca i nadaje charakterystyczny rys jej pisarstwu. Podstawową kwestią stanowiącą przedmiot rozważań jest samotność i wyobcowanie bohaterów, powodowane przez wojenną traumę i emigracyjne wykorzenienie oraz zespół stresu pourazowego. Prozą Romanowiczowej rządzi zasada powtarzalności tematów, motywów. Powracają frazy, sformułowania, typy postaci, modele relacji międzyludzkich. Kolejno powstające powieści stanowią ciąg wariacji drugowojennego tematu. Ów zabieg perseweracji jest sygnałem zaistnienia sytuacji autobiograficznej. W książce poetyka opowiadań i powieści została sfunkcjonalizowana, analizy narracji i konstrukcji podporządkowano interpretacji wskazanych problemów. Książkę zamyka obszerny szkic biograficzny sporządzony na podstawie dokumentów archiwalnych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Biblioteka Frazy pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ *
dc.subject emigracja pl_PL.UTF-8
dc.subject II wojna światowa pl_PL.UTF-8
dc.subject totalitaryzm pl_PL.UTF-8
dc.subject więzienie pl_PL.UTF-8
dc.subject ciało pl_PL.UTF-8
dc.subject kobieta pl_PL.UTF-8
dc.subject sen pl_PL.UTF-8
dc.subject sobowtór pl_PL.UTF-8
dc.subject Zofia Romanowiczowa pl_PL.UTF-8
dc.subject biografia pl_PL.UTF-8
dc.subject Konzentrationslager Ravensbrück pl_PL.UTF-8
dc.subject Paryż pl_PL.UTF-8
dc.subject Wydawnictwo Libella pl_PL.UTF-8
dc.subject trauma pl_PL.UTF-8
dc.subject siostrzaność pl_PL.UTF-8
dc.subject Holokaust pl_PL.UTF-8
dc.subject Francja pl_PL.UTF-8
dc.subject macierzyństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject Radom pl_PL.UTF-8
dc.title Życie powtórzone. O pisarstwie Zofii Romanowiczowej pl_PL.UTF-8
dc.type book pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje