Repozytorium UR

Browsing Rozdziały (WF) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Rozdziały (WF) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1999)
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010)
  Artykuł prezentuje dzieje metafory "walki romantyków z klasykami" w romantycznej krytyce literackiej oraz w późniejszej refleksji o literaturze. Na tle historii tej metafory autor omawia także inne konceptualizacje sporów ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
  The aim of the given article is to show in what way each literary genre (or reference to a particular genre tradition) evokes a different image of the world, thanks to which it defines an outlook of a particular artistic ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo AVALON, 2016)
  Artykuł prezentuje charakterystykę literackich strategii upamiętniania przeszłości, którymi posługiwali się twórcy przedmów poprzedzających romantyczne poematy narracyjne (George Byron, Heinrich Heine, Adam Mickiewicz, ...
 • Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka teorii fikcji powieściowej, którą sformułował Mario Vargas Llosa w swoich pracach poświęconych literaturze. Rozważania pisarza koncentrują się wokół ambiwalentnej natury ...
 • Węsierska, Katarzyna; Krawczyk, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  This article focuses on the relationship between the educational setting and the child who stutters. The authors provide information about how those involved in the educational setting can support a child who stutters in ...
 • Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule autorka, będąca w latach 2006–2016 w województwie podkarpackim koordynatorem ogólnopolskiego programu rehabilitacji domowej małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange, relacjonuje przebieg i ...
 • Gosztyła, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współcześnie, w gronie specjalistów zajmujących się wspieraniem rozwoju dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, coraz więcej uwagi poświęca się ich rodzicom jako najbliższym partnerom profesjonalistów, ale także jednostkom, ...
 • Mężyk, Agata; Lipiec, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie stopnia znajomości przez rodziców dzieci bilingwalnych strategii i zasad wychowania dwujęzycznego. Z obserwacji i praktyki logopedycznej autorek wynikało, iż wielu rodziców decydujących ...
 • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita; Marczykowska, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
 • Półtorak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową w kluczowych – pozapoznawczych – obszarach, a więc głównie w zakresie psychologicznym oraz społecznym. ...
 • Marczykowska, Izabela; Koczaja-Styka, Wioletta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przedstawia studium dziecka urodzonego w 27. tygodniu ciąży. Wcześniactwo jest w przypadku rozwoju mowy tematem nowym, bowiem postęp medycyny stanowi o coraz liczniejszym występowaniu takich urodzeń. Opisano tu ...
 • Kostecka, Wanda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest prezentacja przypadku niespełna trzyletniego, dwujęzycznego dziecka z wczesną niepłynnością mowy. Autorka przedstawia teoretyczne podstawy prowadzonych badań: definiuje rozwojową niepłynność mowy i ...
 • Wasińska-Zdżalik, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule przedstawione zostaną doświadczenia własne związane z prowadzeniem zajęć logorytmiki oraz wstępna analiza wspomagania rozwoju percepcji słuchowej, mowy, komunikatywności i muzykalności dwuletnich dzieci z ubytkiem ...
 • Pękacka, Anna Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W krajach niemieckojęzycznych w przypadku diagnostyki i terapii afazji Broki stosowane są dwa modele przetwarzania języka (niem. Sprachverarbeitungsmodelle) – model logogenowy Tesaka (niem. Logogenmodell) oraz model produkcji ...
 • Lew-Koralewicz, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest omówienie możliwości wykorzystania treningu komunikacji funkcjonalnej w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Zaburzenia komunikacji językowej znacznie utrudniają możliwość realizacji potrzeb jednostki, ...
 • Lorens, Gabriela; Karwowska, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze zmysłem dotyku we wczesnej interwencji logopedycznej. Rozwój dotyku, dotyk jako bodziec pozytywny i negatywny, dotyk językiem ciała i duszy, przetwarzanie sensoryczne ...
 • Więcek-Poborczyk, Izabela; Lipiec, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie przedmiotu i obszaru badań patofonetyki oraz jej zastosowań w praktyce logopedycznej. Autorki, odwołując się do literatury przedmiotu, prezentują własne rozumienie terminu patofonetyka, ...
 • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
 • Ożóg, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Każda komunikacja językowa między osobami niesie z jednej strony otwarcie na drugiego człowieka, radość ze spotkania, nadzieję na wymianę informacji, z drugiej zaś rodzi lęk przed agresją językową ze strony interlokutora. ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje