Repozytorium UR

Społeczność Jarosławia w latach 1918-1939

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hołub, Jacek Marian
dc.date.accessioned 2021-03-29T12:09:07Z
dc.date.available 2021-03-29T12:09:07Z
dc.date.issued 2021-04-09
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6196
dc.description Promotor: dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR - 470 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Jarosław okresu dwudziestolecia międzywojennego to, jak wiele miejscowości ówczesnej Polski, miasto wielokulturowe, przedstawicieli różnych nacji i wyznawców religii, żyjących ze sobą i obok siebie. Najliczniejszą grupą narodowościową byli Polacy, obok nich funkcjonowały mniejszości: żydowska, ukraińska, niemiecka, które wyznawały różne religie. Dominującą grupą wyznaniową byli wierni Kościoła katolickiego, następnie wyznawcy religii mojżeszowej i ewangelicy. Jarosławianie reprezentujący różną narodowość okazywali patriotyzm i oddanie dla Państwa Polskiego. Uczestniczyli w organizowanych na terenie miasta uroczystościach państwowych, wojskowych i religijnych. Żyjąc zgodnie, wspólnie zarządzali miastem działając w lokalnym samorządzie oraz należeli do licznych organizacji świeckich, religijnych i wojskowych. Koegzystencja mieszkańców była głęboko zakorzeniona w ich świadomości i należy ją uznać za kontynuację dobrosąsiedzkich stosunków utrwalanych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej a współżycie było poprawne, serdeczne i przyjazne. Co prawda urazy i uprzedzenia były po każdej ze stron, ale przeważała zgodna współpraca, co pozwoliło temu okresowi zapisać się doniośle na kartach historii miasta. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract During the interwar period, like many regions in Poland of that time, Jarosław was a multicultural town which was developed due to socio-economic relations of representatives of various nations and religions who lived together. The Poles belonged to the most numerous nationality group. One could also state living there such minorities as Jews, Ukrainians and Germans who practiced various religions. The dominant religious group constituted the believers of the Catholic Church; the followers of the Mosaic faith and the Evangelicals lived there too. The inhabitants of Jarosław who represented different nationalities were inherent in the sense of patriotism and devotion to the Polish state. They participated in public, military and religious festivities organized in the town. They got on well with each other and governed the town due to active participation in the local self-government. The inhabitants of Jarosław belonged to numerous secular, religious and military organizations. The coexistence of Jarosław residents in the interwar period was deeply rooted in their consciousness, and the relations established during the Second Polish Republic were in general true, cordial and friendly. Though, there were sometimes resentments and prejudices of different nature, the residents coexisted in a good way, and that allowed to record momentously the above period on the maps of the town history. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Jarosław pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject mniejszość narodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject Polacy pl_PL.UTF-8
dc.subject Żydzi pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukraińcy pl_PL.UTF-8
dc.subject Niemcy pl_PL.UTF-8
dc.subject Jaroslaw pl_PL.UTF-8
dc.subject socjal community pl_PL.UTF-8
dc.subject national minorities pl_PL.UTF-8
dc.subject Poles pl_PL.UTF-8
dc.subject Jews pl_PL.UTF-8
dc.subject Ukrainians pl_PL.UTF-8
dc.subject Germans pl_PL.UTF-8
dc.title Społeczność Jarosławia w latach 1918-1939 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Social community of Jaroslaw in 1918-1939 pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje