Repozytorium UR

Monografie (WF)

DSpace Repository

Monografie (WF)

 

Recent Submissions

  • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
    Piąty tom serii wydawniczej „Głos – Język – Komunikacja”, podobnie jak tomy poprzednie, podejmuje problematykę przeszkód w komunikacji. Bariery te mają różne podłoże: brak wystarczających kompetencji językowych, komunikacyjnych ...
  • Myszka, Agnieszka; Bieńkowska, Katarzyna Ita; Marczykowska, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Czwarty już tom z serii „Głos – Język – Komunikacja” zatytułowany „Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi” składa się z artykułów skupionych wokół dwóch głównych problemów badawczych: społecznych ...