Repozytorium UR

Techniki grafiki komputerowej w reklamie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Iwona
dc.date.accessioned 2020-12-07T11:33:29Z
dc.date.available 2020-12-07T11:33:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 151–161 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5839
dc.description.abstract Praca dotyczy możliwości wykorzystania technik grafiki komputerowej w przekazie reklamowym. Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową i tworzeniem reklamowych projektów graficznych. Omówiono wybrane zasady projektowania graficznego. Zwrócono uwagę na aspekty prawne związane z funkcjonowaniem elementów reklamowych i znaków towarowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The work concerns the possibility of using computer graphics techniques in an advertising message. Issues related to computer graphics and creation of graphic advertising projects were presented. Selected principles of graphic design are discussed. Attention was paid to legal aspects related to the functioning of advertising elements and trademarks. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject reklama pl_PL.UTF-8
dc.subject techniki graficzne pl_PL.UTF-8
dc.subject znak towarowy pl_PL.UTF-8
dc.subject advertising pl_PL.UTF-8
dc.subject graphic techniques pl_PL.UTF-8
dc.subject trademark pl_PL.UTF-8
dc.title Techniki grafiki komputerowej w reklamie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Computer graphics techniques in advertising pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2020.15.11
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje