Repozytorium UR

Projektowanie modeli trójwymiarowych w szkole średniej z użyciem oprogramowania Open Source Blender

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kisiel, Piotr
dc.date.accessioned 2020-12-07T11:06:29Z
dc.date.available 2020-12-07T11:06:29Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 120–129 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5836
dc.description.abstract Informatyka jest tym działem wiedzy, który w dzisiejszych czasach rozwija się wyjątkowo prężnie. Dawno już minęły czasy, kiedy dyscyplina ta ograniczała się jedynie do programowania i pracy z kodem. Niniejszy artykuł porusza praktyczne aspekty nauki modelowania przestrzennego i wizualizacji, stanowiących część grafiki komputerowej. Omawiane zagadnienia otwierają również młodzieży drogę do dalszej edukacji w kierunkach politechnicznych i dziedzinach, gdzie projektowanie odbywa się za pomocą komputera. Zasygnalizowane działania dydaktyczne oparte zostały na oprogramowaniu Blender open source. Włączenie zatem proponowanych rozwiązań w proces edukacyjny, nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów finansowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Information technology is amongst those branches of science that is developing extremely fast in modern times. Long gone are the times when it was just about programming and coding. This article talks about practical aspects of teaching spatial modelling and visualisation which are a part of computer graphics. The knowledge gained in those subjects opens the doors to further education in fields such as engineering or in any disciplines using computers in designing process. The educational methods discussed are based on Blender open source 3D creation suite. Therefore incorporation of the examined resources into the educational process doesn’t accrue any excessive costs. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject modele trójwymiarowe pl_PL.UTF-8
dc.subject nauka modelowania pl_PL.UTF-8
dc.subject Program Blender w procesie edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyka szkoła średnia pl_PL.UTF-8
dc.subject three-dimensional models pl_PL.UTF-8
dc.subject learning modeling pl_PL.UTF-8
dc.subject Blender 3D creation suite in the education process pl_PL.UTF-8
dc.subject computer science in secondary school pl_PL.UTF-8
dc.title Projektowanie modeli trójwymiarowych w szkole średniej z użyciem oprogramowania Open Source Blender pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Designing three-dimensional models in secondary school using the Blender Open Source 3D creation suite pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2020.15.8
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje