Projektowanie procesu kształcenia w ujęciu cywilizacyjnych standardów współczesnego społeczeństwa

Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Dokonano prezentacji procesu kształcenia w kontekście tzw. usługi edukacyjnej. Przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na efektywność procesu kształcenia w ujęciu jego projektowania i organizacji.
The educational process in the context of the so-called educational service has been presented. The conditions and circumstances affecting the effectiveness of the education process in terms of its design and organization are presented.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie , jakość , efektywność , usługa edukacyjna , education , quality , design , efficiency , educational service
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 81–91