Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020) by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020) by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy bycie celebrytą można uznawać za zawód w świecie zawładniętym przez cyfrowe media. W początkowej części tekstu została przedstawiona etymologia terminu „celebryta” oraz ...
 • Wysocka, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W artykule przedstawiono główne problemy związane z cyberprzemocą w grupie rówieśniczej: przejawy, formy, źródła i mechanizmy oraz konsekwencje cyberprzemocy. Autorka stawia tezę o ścisłym powiązaniu tradycyjnej przemocy ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Globalna cyfryzacja zmieniła sposoby funkcjonowania społeczeństw, ale przede wszystkim zmieniła relacje międzyludzkie. Możliwości, które pojawiły się wraz z rozwojem IT, z jednej strony stały się ważnym przyczynkiem dla ...
 • Czerski, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W artykule zaprezentowano wybrane nowoczesne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli akademickich nie tylko w czasach izolacji. Wielu z nich wykorzystuje nowoczesne technologie jedynie w podstawowym ...
 • Musioł, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W każdym z obszarów edukacji realizowanych w klasach I–III, także w edukacji informatycznej, należy zachować proporcje między działaniami kształcącymi i wychowawczymi. Przekonywać nauczycieli do wychowania informatycznego, ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Dokonano prezentacji procesu kształcenia w kontekście tzw. usługi edukacyjnej. Przedstawiono warunki i okoliczności wpływające na efektywność procesu kształcenia w ujęciu jego projektowania i organizacji.
 • Molga, Agnieszka; Płachta, Mikołaj (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące grafiki trójwymiarowej. Przedstawiony został problem modelowania modelowania 3D: ogólny opis, czym jest grafika trójwymiarowa, jej zastosowania, wpływ tej technologii na ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Praca dotyczy możliwości wykorzystania technik grafiki komputerowej w przekazie reklamowym. Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową i tworzeniem reklamowych projektów graficznych. Omówiono wybrane zasady ...
 • Iskierka, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Przedstawiono zagadnienia związane z grafiką komputerową 3D i tworzeniem projektów graficznych 3D. Opisano wybrane środowiska do projektowania i programowania 3D. Pokazano możliwości wykorzystywania wybranych środowisk ...
 • Kisiel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  Informatyka jest tym działem wiedzy, który w dzisiejszych czasach rozwija się wyjątkowo prężnie. Dawno już minęły czasy, kiedy dyscyplina ta ograniczała się jedynie do programowania i pracy z kodem. Niniejszy artykuł porusza ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)
  W opracowaniu przedstawiono możliwości zastosowania oprogramowania Simcenter Amesim 1D w projektowaniu systemów mechatronicznych. Opisano i przeanalizowano symulacyjnie model obiektowy układu napędowego z silnikiem indukcyjnym ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020)

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje