Repozytorium UR

Raporty na temat różnorodności biologicznej w globalnej strategii komunikacji społecznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kalinowska, Anna
dc.date.accessioned 2020-09-24T10:34:02Z
dc.date.available 2020-09-24T10:34:02Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 24, cz. 1 (2020), 47–54 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5709
dc.description.abstract W roku 2019 ukazał się raport FAO o stanie bioróżnorodności rolniczej oraz, dokonana przez zespól ekspertów IPBES, globalna ocena stanu bioróżnorodności i usług ekosystemów. Oba raporty świadczą, że nie udało się zahamować tempa utraty żywych zasobów przyrody a tym samym spełnić Celów z Aichi do roku 2020.Jako jedną z przyczyn niepowodzeń wskazuje się niewystarczającą świadomość i komunikację społeczną w obszarze różnorodności biologicznej. Dla tego też zgodnie z decyzją sygnatariuszy Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) trwają prace nad Globalną Strategią Komunikacji (Global Communication Strategy on CBD). Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia Strategii w tym udział Nieformalnego Komitetu Doradczego do spraw Komunikacji, Edukacji i Świadomości Społecznej (IAC CEPA) na tle wyników wymienionych raportów oraz nowej sytuacji związanej z pandemią Covid 19. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract On the bacground of data from FAO report ” The State of the World Biodiversity for Food and Agriculture” and report of the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services:„Global Assessement report on Biodiversity and Ecosystem Services” (both published in 2019) reflecting problems with reaching goals of Aichi Targets the need for improveing public awareness on biodiversity is discussed. In such context the proces of design and development of the Global Communicatin Strategy for the post-2020 global biodiversity framework is presented as preparation to the 15th Conference of Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP 15). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject różnorodność biologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject raporty pl_PL.UTF-8
dc.subject Globalna Strategia Komunikacji pl_PL.UTF-8
dc.subject Cele z Aich pl_PL.UTF-8
dc.subject CBD COP15 pl_PL.UTF-8
dc.subject biological diversity pl_PL.UTF-8
dc.subject Global Communication Strategy pl_PL.UTF-8
dc.subject Aichi Targets pl_PL.UTF-8
dc.title Raporty na temat różnorodności biologicznej w globalnej strategii komunikacji społecznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2020.24.1.5
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje