Repozytorium UR

Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bień-Węgłowska, Iwona
dc.date.accessioned 2020-09-23T13:33:16Z
dc.date.available 2020-09-23T13:33:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 321–331 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5703
dc.description.abstract Niniejsze opracowanie stanowi recenzję monografii „Współczesne problemy wykroczeń”. Recenzowana publikacja jest przykładem tego, że prawo wykroczeń poprzez swoje oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i związki z innymi gałęziami prawa przysparza wiele problemów interpretacyjnych oraz trudności w jego praktycznym stosowaniu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This study reviews the monograph: “Contemporary problems of offenses”. The revised publication is an example of the fact that the law of offenses, through its impact on various spheres of social life and relationships with other branches of law, causes many interpretation problems and difficulties in its practical application. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject recenzja pl_PL.UTF-8
dc.subject monografia pl_PL.UTF-8
dc.subject współczesne problemy pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo wykroczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject eview pl_PL.UTF-8
dc.subject monograph pl_PL.UTF-8
dc.subject contemporary problems pl_PL.UTF-8
dc.subject law of offenses pl_PL.UTF-8
dc.title Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464 pl_PL.UTF-8
dc.type review pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.28.22


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje