Repozytorium UR

Sprawiedliwość i jej historyczny rozwój

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łuszczyński, Artur
dc.date.accessioned 2020-09-23T08:19:46Z
dc.date.available 2020-09-23T08:19:46Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 130–138 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5690
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza ewolucji pojęcia sprawiedliwości – od starożytności do czasów współczesnych. Autor wyraża pogląd, że współcześnie termin „sprawiedliwość” bardziej koresponduje ze sferą polityczną niż prawną, gdyż ta druga co do zasady nie rodzi zasadniczych sporów. Pierwotne fundamenty sprawiedliwości dla prawnika pozostają stabilne. Problem pojawia się z chwilą, gdy przenosimy akcenty na sferę społeczną. Wówczas okazuje się, że nie mamy bezdyskusyjnych, powszechnie aprobowanych podstaw. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of the article is an analyze the evolution of the concept of justice – from antiquity to modern times. The author expresses the point of view that today the term justice corresponds more to the political sphere than the legal one, because for Lawyers, in principle, does not give rise to major disputes. The original foundations of justice for a lawyer remain stable. The problem arises when we shift the accents to the social sphere. Then it turns out that we have no indisputable, universally approved grounds. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject sprawiedliwość pl_PL.UTF-8
dc.subject historia idei pl_PL.UTF-8
dc.subject myśl polityczna pl_PL.UTF-8
dc.subject justice pl_PL.UTF-8
dc.subject political thought pl_PL.UTF-8
dc.subject history of ideas pl_PL.UTF-8
dc.title Sprawiedliwość i jej historyczny rozwój pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2020.28.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje