Repozytorium UR

Ciągłość czy zmiana? O powojennym systemie kształcenia nauczycieli na przykładzie województwa śląsko-dąbrowskiego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bobik, Bogumiła
dc.date.accessioned 2020-06-15T08:01:34Z
dc.date.available 2020-06-15T08:01:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 7 (2019), s. 42–58 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-775-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5539
dc.description.abstract Artykuł dotyczy zmian w zakresie kształcenia i zatrudniania nauczycieli w latach 1945–1961 oraz przemian w zakresie kadry kierowniczej szkół. W celu nakreślenia ogólnopolskich prawidłowości posłużono się przykładem województwa śląsko-dąbrowskiego. Do zebrania niezbędnych materiałów wykorzystano kwerendę źródeł archiwalnych zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Archiwum Państwowym w Katowicach. Analiza danych archiwalnych oraz opracowań z tego okresu pozwoliła wysunąć następujące wnioski: w zakresie zatrudnienia oraz nominacji kierowniczych podstawą uzyskiwania stanowisk stała się przynależność do partii, nastąpiło nasycenie treści kształcenia nauczycieli ideologią socjalistyczną, postępowały feminizacja zawodu, stopniowe odchodzenie od treści regionalnych wynikające z polityki władzy ludowej oraz zatrudniania nauczycieli niezwiązanych z regionem górnośląskim. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article concerns changes in the field of teacher education, school management and teacher employment in the years 1945–1961. The example of Silesia-Dąbrowa Voivodship collected in Archiwum Akt Nowych in Warsaw and Archiwum Państwowe in Katowice was conducted to collect the necessary materials. The analysis of archival data and studies from this period led to the following conclusions: the party membership had become the basis for obtaining positions and promotions, socialist ideology had become an important part of the teacher education system, the feminisation of the profession, gradual departure from regional content resulting from the policy of “people’s rule” and the employment of teachers not associated with the Upper Silesian region continued. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przedział lat 1945–1961 pl_PL.UTF-8
dc.subject Górny Śląsk pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject doskonalenie zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject przemiany ideologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject kadra kierownicza szkół pl_PL.UTF-8
dc.subject range of years 1945–1961 pl_PL.UTF-8
dc.subject Upper Silesia pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject professional development pl_PL.UTF-8
dc.subject ideological changes pl_PL.UTF-8
dc.subject school management pl_PL.UTF-8
dc.title Ciągłość czy zmiana? O powojennym systemie kształcenia nauczycieli na przykładzie województwa śląsko-dąbrowskiego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Continuity or change? The post-war teacher education system on the example of Silesia-Dąbrowa Voivodship pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2019.7.3
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje