Niepoprawność polityczna czy dyskredytacja polityczna. Przypadek współczesnej politycznej prasy narodowej w Polsce (adresowanej do młodzieży)

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Szwed-Walczak, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The contemporary political national press critically refers to all manifestations of political correctness. It regards it as a form of censorship. Instead, this kind of political press makes use of the language of political incorrectness. It is an expression of opposition and a method of counteracting the normative political principle. The objective of research includes obtaining an answer to the following research question: “What are the features of the political language of incorrectness used in the contemporary youth national press?” To do so, three magazines were analysed: “Bastion”, “My, Nowe Pokolenie!”, and “Wszechpolak”. At the time of the research, each of the titles under consideration was affiliated with the All-Polish Youth Association.
Opis
Słowa kluczowe
contemporary political national press , political press , political correctness , political incorrectness , political language
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(17)/2019, s. 52–67