Repozytorium UR

Anti-Western policy of the Soviet-Turkish relations during the Greek-Turkish War

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Xoshgedem, Islam
dc.date.accessioned 2020-04-27T07:47:56Z
dc.date.available 2020-04-27T07:47:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(10)/2019, s. 5–16 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2543-8379
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5432
dc.description.abstract A number of recent comparative works have drawn attention to parallels and similarities between the Soviet Union and the early Turkish Republic. In this article, I take a firmly transnational approach to Soviet-Turkish interactions in the 1920s to demonstrate that the similarities were not merely circumstantial. The manifest ideological conflict between nationalist Turks and internationalist Bolsheviks has led many historians to dismiss Soviet-Turkish cooperation as a necessary response to geopolitics, a pragmatic alliance against the west. This article makes that opposition to the western-dictated international order was a coherent element in Soviet-Turkish exchanges that stretched beyond diplomacy into the economic and cultural spheres. The anti-western elements of Soviet-Turkish relations suggest that convergence was more than a case of homologous responses to similar conditions; it was part of a broader narrative that, in the Soviet case at least, continued to shape international relations beyond World War II. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Kilka ostatnio opublikowanych prac porównawczych zwróciło uwagę na podobieństwa między Związkiem Radzieckim a wczesną Republiką Turecką. W artykule autor postulował konieczność szerszego podejścia do interakcji sowiecko-tureckich w latach dwudziestych w celu wskazania podobieństw zachowań politycznych w obu krajach. Wyraźny konflikt ideologiczny między nacjonalistycznymi Turkami a internacjonalistycznymi bolszewikami skłaniał wielu historyków do odrzucenia założenia o sowiecko-tureckiej współpracy jako odpowiedzi na sytuację geopolityczną. Autor założył również, że był to element pragmatycznego sojuszu w opozycji do Zachodu. Wyraża także pogląd, że sprzeciw wobec dyktowanego przez Zachód porządku międzynarodowego był elementem spajającym współpracę sowiecko-turecką, która wykraczała poza dyplomację, wchodząc w sferę gospodarczą i kulturalną. Antyzachodnie elementy relacji radziecko-tureckich sugerują, że współpraca obu państw była czymś więcej niż przypadkiem homologicznych reakcji na podobne warunki; była częścią szerszej narracji, która przynajmniej w przypadku sowieckim nadal kształtowała stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Mustafa Kamal pl_PL.UTF-8
dc.subject Lenin pl_PL.UTF-8
dc.subject antiwestern pl_PL.UTF-8
dc.subject socialism pl_PL.UTF-8
dc.subject bolsheviks pl_PL.UTF-8
dc.subject convergence pl_PL.UTF-8
dc.subject Włodzimierz Lenin pl_PL.UTF-8
dc.subject antywesternizm pl_PL.UTF-8
dc.subject socjalizm pl_PL.UTF-8
dc.subject bolszewicy pl_PL.UTF-8
dc.subject konwergencja pl_PL.UTF-8
dc.title Anti-Western policy of the Soviet-Turkish relations during the Greek-Turkish War pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/johass.2019.1.1


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje