Repozytorium UR

The problem of effectiveness of a procedural act performed “prematurely” – a few comments in relation to the decision by the European Court of Human Rights on 13 december 2018, 21497/14 (Witkowski)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniewski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2020-04-23T09:57:22Z
dc.date.available 2020-04-23T09:57:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 236–242 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5429
dc.description.abstract Provisions of procedural criminal law, awarding participants of criminal proceedings with the right to perform specific procedural acts in order to elicit related procedural effects, often simultaneously specify a deadline for performing such acts. A failure to meet such a deadline as a rule leads to a negative consequence, i.e. ineffectiveness of the procedural act carried out in violation of the said deadline. The problem also occurs when making a procedural action prematurely. The article will be devoted to these issues. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Przepisy prawa karnego procesowego, przyznając poszczególnym uczestnikom postępowania karnego uprawnienia do dokonywania określonych czynności procesowych w celu wywołania związanych z nimi skutków procesowych, często jednocześnie określają termin dla ich dokonania. Niedotrzymanie tego terminu zazwyczaj pociąga za sobą negatywną konsekwencję procesową w postaci bezskuteczności czynności procesowej dokonanej z naruszeniem terminu do jej dokonania. Problem występuje także przy dokonaniu czynności procesowej przedwcześnie. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony został artykuł. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject effectiveness of procedural action pl_PL.UTF-8
dc.subject judgment pl_PL.UTF-8
dc.subject premature pl_PL.UTF-8
dc.subject skuteczność czynności procesowej pl_PL.UTF-8
dc.subject wyrok pl_PL.UTF-8
dc.subject przedwcześnie pl_PL.UTF-8
dc.title The problem of effectiveness of a procedural act performed “prematurely” – a few comments in relation to the decision by the European Court of Human Rights on 13 december 2018, 21497/14 (Witkowski) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje