Repozytorium UR

The impact of general tax law principles contained in the new tax ordinance act on the interpretation of tax law

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Popławski, Mariusz
dc.date.accessioned 2020-04-22T12:50:53Z
dc.date.available 2020-04-22T12:50:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 27/2019, s. 140–149 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5421
dc.description.abstract The study aims to present the meaning of general tax law principles resulting from the draft of the New Tax Ordinance Act on the process of tax law interpretation. A detailed analysis covers three principles: the principle of determining the content of tax law provisions, including the structure of the tax to which these provisions apply, the principle of resolving doubts in favor of the obliged, as well as the principle of balancing the legitimate interest of the obliged and the public interest. As part of the work, the following research hypotheses regarding these principles have been positively verified: the principles will have a significant impact on the interpretation of tax law provisions contained in the laws shaping the construction of individual taxes, they will also apply to other tax law provisions, additionally they will affect non-tax provisions, the application of which affects the operation of tax law provisions. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem opracowanie jest przedstawienie wpływu zasad ogólnych prawa podatkowego wynikających z projektu nowej ordynacji podatkowej na proces interpretacji prawa podatkowego. Szczegółową analizą objęto trzy zasady: zasadę ustalenia treści przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem konstrukcji podatku, którego przepisy te dotyczą, zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść zobowiązanego, a także zasadę wyważania słusznego interesu zobowiązanego oraz interesu publicznego. W ramach artykułu pozytywnie zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące tych zasad, a w konsekwencji uznano, że zasady te będą miały istotny wpływ na interpretację przepisów prawa podatkowego zawartych w ustawach kształtujących konstrukcję poszczególnych podatków, a także że będą one miały zastosowanie w odniesieniu do innych przepisów prawa podatkowego, a ponadto będą one miały wpływ na interpretacje przepisów niepodatkowych, których stosowanie ma wpływ na funkcjonowanie przepisów prawa podatkowego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject tax law pl_PL.UTF-8
dc.subject general principles pl_PL.UTF-8
dc.subject tax law principles pl_PL.UTF-8
dc.subject interpretation of tax law pl_PL.UTF-8
dc.subject tax ordinance pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo podatkowe pl_PL.UTF-8
dc.subject zasady ogólne pl_PL.UTF-8
dc.subject zasady prawa podatkowego pl_PL.UTF-8
dc.subject interpretacja prawa podatkowego pl_PL.UTF-8
dc.subject ordynacja podatkowa pl_PL.UTF-8
dc.title The impact of general tax law principles contained in the new tax ordinance act on the interpretation of tax law pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.27.12


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje