Repozytorium UR

Łacińskie paremie na gmachach sądów w Białymstoku przejawem europejskiej tradycji prawnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Niczyporuk, Aleksandra
dc.date.accessioned 2020-04-15T12:09:05Z
dc.date.available 2020-04-15T12:09:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 251–259 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5408
dc.description.abstract Łacińskie maksymy znajdujące się na budynkach sądów w Białymstoku przy ul. Mickiewicza mają ponadczasowe znaczenie w europejskiej tradycji prawnej. Ich obecność potwierdza żywotność prawa rzymskiego w wymiarze sprawiedliwości. W tekście przedstawiono kilka maksym, jednak tylko dwie z nich pochodzą ze źródeł ius Romanum. Trzecia ma ponadczasowy charakter i jest związana z chrześcijańskimi fundamentami cywilizacji europejskiej. Umieszczone maksymy pokazują drogę od pozwu aż po sprawiedliwy wyrok. Sprawiedliwość jest istotna podczas całej procedury rozpatrywania roszczenia. Trzeba podkreślić, że na przestrzeni stuleci maksymy łacińskie nie straciły znaczenia dla współczesnej polskiej i europejskiej praktyki prawniczej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Latin Maxims on the Judicial Buildings in Białystok Latin maxims located on the buildings of the courts in Białystok, located in Mickiewicza street, have a timeless meaning in European legal tradition. Their presence is a sign that the modern Polish jurisdiction implements the idea of Roman law. However, only two of them originate in ius romanum sources. The third one also has a timeless nature and is connected with the Christian foundation of European civilization. The location of maxims, not exactly intended by their inventors, shows the path that must be followed in the court body. Everything starts with the statement of claim and, then, justice must be done in all its dimensions, until the fair sentence. During the many centuries of change and historical development, the latin maxims did not lose their validity and significance for modern Polish and European legal practice. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject prawo rzymskie pl_PL.UTF-8
dc.subject paremie łacińskie pl_PL.UTF-8
dc.subject tradycja prawna pl_PL.UTF-8
dc.subject ustawa XII tablic pl_PL.UTF-8
dc.subject rzymska procedura cywilna pl_PL.UTF-8
dc.subject roman law pl_PL.UTF-8
dc.subject latin maxims pl_PL.UTF-8
dc.subject legal tradition pl_PL.UTF-8
dc.subject twelve tables pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman civil proceedings pl_PL.UTF-8
dc.title Łacińskie paremie na gmachach sądów w Białymstoku przejawem europejskiej tradycji prawnej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.20


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje