Repozytorium UR

Conflict Management Through Mediation – Opportunities and Barriers to Mediation

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Purc-Kurowicka, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-04-15T11:59:32Z
dc.date.available 2020-04-15T11:59:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 241–250 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5407
dc.description.abstract Mediation seems to be hope for the judiciary offering reduction in court occupancy while ensuring effective legal protection for persons using mediation. It creates conditions that allow the parties to talk directly in a deformed atmosphere, which in turn favors the development of a joint solution acceptable to both parties to the conflict. Obviously, qualified and competent mediators who have experience in effective conflict management are necessary precondition for successful mediation. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Mediacja wydaje się być nadzieją dla sądownictwa. Oznacza ona ograniczenie obłożenia sądów przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej dla osób z niej korzystających. Stwarza to warunki umożliwiające stronom bezpośrednią rozmowę, co z kolei sprzyja wypracowaniu wspólnego rozwiązania akceptowalnego dla obu stron konfliktu. Oczywiście, obecność wykwalifikowanych i kompetentnych mediatorów, którzy mają doświadczenie w skutecznym zarządzaniu konfliktem, jest koniecznym warunkiem wstępnym powodzenia mediacji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject mediation pl_PL.UTF-8
dc.subject judicial proceedings pl_PL.UTF-8
dc.subject mediator pl_PL.UTF-8
dc.subject mediacja pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie sądowe pl_PL.UTF-8
dc.title Conflict Management Through Mediation – Opportunities and Barriers to Mediation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje