Repozytorium UR

Wpływ nauki polityki administracyjnej na prawo administracyjne i administrację publiczną

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kłosowska-Lasek, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-04-15T11:48:53Z
dc.date.available 2020-04-15T11:48:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 227–240 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5406
dc.description.abstract Nauka o polityce administracyjnej, o której wspomina się w klasycznej triadzie nauk administracyjnych, była i nadal jest traktowana marginalnie. Z jednej strony nauka ta jest nierozerwalnie związana z nauką administracyjną, ale jednocześnie powinna stanowić podstawę zarówno dla nauki prawa administracyjnego, jak i pośrednio dla właściwej regulacji działań organów administracji publicznej lub dotyczących administracji publicznej. To z kolei wskazuje, jak ważna powinna być nauka o polityce administracyjnej zarówno dla jednostek administracyjnych stosujących prawo, jak i jednostek tworzących prawo. Celem artykułu jest próba ukazania roli, jaką powinna odgrywać nauka o polityce administracyjnej w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w odniesieniu do tworzenia prawa administracyjnego i funkcjonowania administracji publicznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The science of administrative policy, which is mentioned in the classical triad of administrative sciences, was and still is treated marginally. On the one hand, this science is inseparably connected with administrative science, but at the same time it should be the basis for both the science of administrative law and, indirectly, for proper regulation of activities undertaken by public administration bodies or concerning public administration. This in turn indicates how important administrative policy science should be for both administrative entities applying the law and entities constituting the law. The aim of the paper will be an attempt to show the role that the science of administrative policy should play today, especially in relation to the drafting of administrative law and the functioning of public administration. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauka o polityce administracyjnej pl_PL.UTF-8
dc.subject triada nauk administracyjnych pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo administracyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject administracja pl_PL.UTF-8
dc.subject nauka o administracji pl_PL.UTF-8
dc.subject administrative policy science pl_PL.UTF-8
dc.subject triad of administrative sciences pl_PL.UTF-8
dc.subject administrative law pl_PL.UTF-8
dc.subject administration pl_PL.UTF-8
dc.subject administration pl_PL.UTF-8
dc.subject administration science pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ nauki polityki administracyjnej na prawo administracyjne i administrację publiczną pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.18


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje