Repozytorium UR

Strategia cyberbezpieczeństwa jako przejaw polityki administracyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Chochowski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2020-04-15T11:21:40Z
dc.date.available 2020-04-15T11:21:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 199–210 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5404
dc.description.abstract Nie budzi wątpliwości, że polityka administracyjna jest związana z polityką państwa, którego jednym z podstawowych celów jest zapewnienie podmiotom podlegającym jego władzy bezpieczeństwa – w tym bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Niniejszy artykuł prezentuje rozważania dotyczące strategii cyberbezpieczeństwa RP jako przejawu polityki administracyjnej państwa. Wskazano w nim proces dochodzenia powstania tejże strategii, a także związek pomiędzy ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa jako składową prawa administracyjnego a wspomnianą strategią jako elementem polityki administracyjnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract There is no doubt that the administrative policy is related to the policy of the state, whose one of the primary goals is to ensure that entities subject to its security authority – including security in cyberspace. This article presents considerations regarding the cybersecurity strategy of the Republic of Poland as a manifestation of the state’s administrative policy. It indicates the process of seeking the creation of this strategy, as well as the relationship between the law on the national cyber security system as a component of administrative law and the aforementioned strategy as an element of administrative policy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject polityka administracyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberbezpieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject strategia cyberbezpieczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.subject administrative policy pl_PL.UTF-8
dc.subject cyber security pl_PL.UTF-8
dc.subject cyber security strategy pl_PL.UTF-8
dc.title Strategia cyberbezpieczeństwa jako przejaw polityki administracyjnej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje