Repozytorium UR

Ugoda administracyjna jako konsensualna prawna forma działania administracji publicznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bieś-Srokosz, Paulina
dc.contributor.author Błasiak, Patryk
dc.date.accessioned 2020-04-15T11:05:03Z
dc.date.available 2020-04-15T11:05:03Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 26/2019, s. 177–188 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5402
dc.description.abstract Ugoda administracyjna jest prawną formą administracji publicznej, która określana jest bardzo często jako forma konsensualna. W doktrynie nie jest ona częstym przedmiotem analiz, ponieważ ze względu na swój zróżnicowany charakter prawny wzbudza wiele wątpliwości co do jej prawidłowej klasyfikacji. Autorzy artykułu podjęli się próby scharakteryzowania ugody administracyjnej w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu cywilnego, jak również w odniesieniu do reprezentowanych stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract An administrative settlement is a legal form of public administration, which is often referred to as a consensual form. In doctrine, it is not a frequent subject of analysis because, due to its diverse legal nature, it raises many doubts as to its correct classification. The authors of the article have attempted to characterize the administrative settlement in the light of the provisions of the Code of Administrative Procedure and the Civil Code, as well as with regard to representatives of administrative law doctrines represented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject ugoda administracyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject ugoda pl_PL.UTF-8
dc.subject hybrydowy charakter prawny pl_PL.UTF-8
dc.subject prawne formy działania pl_PL.UTF-8
dc.subject administrative settlement pl_PL.UTF-8
dc.subject settlement pl_PL.UTF-8
dc.subject hybrid legal character pl_PL.UTF-8
dc.subject legal forms of action pl_PL.UTF-8
dc.title Ugoda administracyjna jako konsensualna prawna forma działania administracji publicznej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.26.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje