Repozytorium UR

Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garwol, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-01-16T13:19:08Z
dc.date.available 2020-01-16T13:19:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 30–41 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5145
dc.description.abstract Artykuł omawia rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie aktywizowania osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie zawodowej oraz społecznej. Po przytoczeniu definicji związanych z niepełnosprawnością zostały przedstawione dane statystyczne na temat populacji osób niepełnosprawnych w Polsce, z uwzględnieniem stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności. W dalszej kolejności omówiono wybrane programy pomocowe, zwłaszcza z obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) skierowane do osób niepełnosprawnych oraz opisano rolę technologii cyfrowych w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością umysłową. W ramach podsumowania podano możliwości wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które zdecydowały się na aktywność zawodową prowadząc własną działalność gospodarczą oraz przedstawiono skalę dofinansowania, na jaką może liczyć pracodawca taką osobę zatrudniając. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the role of information and communication technologies in the process of activating disabled people on a professional and social level. After citing definitions related to disability, statistical data on the disabled population in Poland were presented, taking into account the degree and type of disability. Subsequently, selected assistance programs were discussed, especially in the area of ICT, which were addressed to the disable. Moreover the role of digital technologies in the process of activating people with intellectual disabilities was described. In a summary, there were described the possibilities of financial support for disabled who have decided on professional activity which means running their own business. Also it was presented the scale of co-financing that entrepreneurs can gain when they employ disable worker. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject niepełnosprawność pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject internet pl_PL.UTF-8
dc.subject komputer pl_PL.UTF-8
dc.subject ICT pl_PL.UTF-8
dc.subject disability pl_PL.UTF-8
dc.subject elicitation pl_PL.UTF-8
dc.subject computer pl_PL.UTF-8
dc.title Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The role of information and communication technologies in activating disabled people pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2019.14.3
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje