Repozytorium UR

Leona Chwistka oscylacje artystyczne

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mordka, Artur
dc.date.accessioned 2020-01-15T11:31:41Z
dc.date.available 2020-01-15T11:31:41Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 254–270 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-742-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5133
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Leona Chwistka oscylacji artystycznych. W pierwszej części artykułu wyjaśnię znaczenie tego pojęcia, a także omówię rodzaje oscylacji. Ponieważ to pojęcie nie ma ściśle artystycznego charakteru, podam racje jego zastosowania w analizie obrazu. W drugiej części przeprowadzę analizę oscylacji genetycznej. Jest to szczególny rodzaj oscylacji, który umożliwia widzenie w danym obrazie całkiem rożnych przedmiotów. Wyłaniają się one z plam barwnych i mogą być identyfikowane przez odbiorcę na rożne sposoby. W części trzeciej skupię się na oscylacji między własnościami tego samego przedmiotu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the article is to introduce Leon Chwistek’s concept of artistic oscillations (variations). The explanation of a notion of oscillation and their kinds will be presented in the first part of article. Because this notion is not artistic one in its strict sense I will provide reasons for applying it in the analysis of a painting. In the second part of article the genetic oscillation will be taken into consideration (a special kind of oscillation which allows noticing different objects in a given painting). They emerge from an artful blob of paint and can be identified by an addressee in different ways. In the third part I will focus on the oscillation between attributes of the same object. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Leon Chwistek pl_PL.UTF-8
dc.subject oscylacja pl_PL.UTF-8
dc.subject malarstwo pl_PL.UTF-8
dc.subject realność pl_PL.UTF-8
dc.subject przedmiot pl_PL.UTF-8
dc.subject forma pl_PL.UTF-8
dc.subject oscillation pl_PL.UTF-8
dc.subject painting pl_PL.UTF-8
dc.subject reality pl_PL.UTF-8
dc.subject object pl_PL.UTF-8
dc.subject form pl_PL.UTF-8
dc.title Leona Chwistka oscylacje artystyczne pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2019.5.17


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje