Repozytorium UR

Władysław Witwicki jako tłumacz Platona

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Paczkowski, Przemysław
dc.date.accessioned 2020-01-15T11:10:56Z
dc.date.available 2020-01-15T11:10:56Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 232–242 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-742-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5131
dc.description.abstract Autor analizuje Władysława Witwickiego przekłady dialogów Platona. Podkreśla ich olbrzymią rolę w upowszechnieniu Platona w Polsce, podniesieniu kultury literackiej Polaków i ich znajomości świata antycznego. Omawia ich walory (wrażliwość na dramaturgiczną warstwę oryginałów, nowoczesny język) i wady (zbyt popularny obraz filozofii Platona). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author analyzes Wladyslaw Witwicki’s translations of the Dialogues of Plato, his huge role in disseminating Plato’s works in Poland, and in broadening the literary knowledge of the ancient world among Polish people. The article discusses their advantages (sensitivity to dramatic aspects of the original text, modern language) and disadvantages (an excessively popular image of Plato's philosophy). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dialogi Platona pl_PL.UTF-8
dc.subject przekład pl_PL.UTF-8
dc.subject Władysław Witwicki pl_PL.UTF-8
dc.subject Plato’s dialogues pl_PL.UTF-8
dc.subject translation pl_PL.UTF-8
dc.title Władysław Witwicki jako tłumacz Platona pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2019.5.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje