Repozytorium UR

Laboratorium elektroniki – pole elektromagnetyczne emitowane przez oscyloskopy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Marszałek, Aleksander
dc.date.accessioned 2019-10-24T10:00:27Z
dc.date.available 2019-10-24T10:00:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 245–250 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5032
dc.description.abstract W artykule ukazano aktualność i uzasadniono potrzebę badań pola elektromagnetycznego emitowanego przez elektroniczne przyrządy laboratoryjne. Teoretyczne rozważania na temat istoty pola elektromagnetycznego uzupełniono badaniami pola elektromagnetycznego w otoczeniu trzech oscyloskopów. Przeprowadzone badania wykazały, że przyrządy laboratoryjne emitują fale elektromagnetyczne w znacznym zakresie częstotliwości od 50 Hz do 200 kHz. Natężenie pola elektromagnetycznego w otoczeniu badanych urządzeń mieści się w granicach normy, a jego maksymalna wartość wynosi 5088,6 V/m (składowa elektryczna) oraz 1759 nT (składowa magnetyczna). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article the need for research the electromagnetic field emitted by electronic laboratory instruments is shown and justified. Theoretical considerations about the essence of the electromagnetic field were surrounded by three oscilloscopes. The tests have shown that laboratory instruments emit electromagnetic waves over a large frequency range from 50 Hz to 200 kHz. The intensity of the electromagnetic field around the tested devices is within the normal range, and is maximum value 5088 V/m (electric component) and 1759 nT (magnetic component). pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pole elektromagnetyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject laboratorium elektroniki pl_PL.UTF-8
dc.subject oscyloskop pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka elektroniki pl_PL.UTF-8
dc.subject electromagnetic field pl_PL.UTF-8
dc.subject electronics laboratory pl_PL.UTF-8
dc.subject oscilloscope pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic education pl_PL.UTF-8
dc.title Laboratorium elektroniki – pole elektromagnetyczne emitowane przez oscyloskopy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Electronics Laboratory – Electromagnetic Field Emitted by Oscilloscopes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.36
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje