Repozytorium UR

Konsekwencje siedzącego trybu życia polskich uczniów – czy ratunkiem będą aktywne krzesła?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowakowska, Katarzyna
dc.contributor.author Zadoń, Hanna
dc.contributor.author Michnik, Robert
dc.contributor.author Mitas, Andrzej
dc.date.accessioned 2019-10-23T11:52:26Z
dc.date.available 2019-10-23T11:52:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 141–145 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5016
dc.description.abstract W artykule poruszono problematykę siedzącego trybu życia dzieci i młodzieży w Polsce. Przedstawiono krajowe i światowe dane statystyczne wskazujące na niewystarczający poziom aktywności fizycznej polskich uczniów oraz informację na temat chorób i stanów chorobowych towarzyszących siedzącemu trybu życia. Przedstawiono związek między aktywnością fizyczną i uczeniem się. Zaprezentowano możliwość wykorzystania w procesie nauczania aktywnych krzeseł zaprojektowanych tak, aby wymuszać ruch i spontaniczną zmianę pozycji (tzw. wiercenie się). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the problem of the sedentary lifestyle of children and youth in Poland. National and world statistics showing the insufficient level of physical activity of Polish students and information on diseases and disease states accompanying a sedentary lifestyle were presented. The relationship between physical activity and learning and the possibility of using active chairs in the teaching process designed to cause movement and drilling was presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczanie pl_PL.UTF-8
dc.subject siedzenie pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywne siedziska pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność fizyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching pl_PL.UTF-8
dc.subject sitting pl_PL.UTF-8
dc.subject active seats pl_PL.UTF-8
dc.subject physical activity pl_PL.UTF-8
dc.title Konsekwencje siedzącego trybu życia polskich uczniów – czy ratunkiem będą aktywne krzesła? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Consequences of the Sedentary Lifestyle of Polish Students – the Active Chairs Will Be a Solution? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.20
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje