Repozytorium UR

Rynek pracy a stereotypy zawodów „męskich” i „kobiecych”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dudak, Anna
dc.date.accessioned 2019-10-23T07:31:22Z
dc.date.available 2019-10-23T07:31:22Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 33–38 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5000
dc.description.abstract W niniejszym artykule zostały zaprezentowane teoretyczne rozważania dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście stereotypowej oceny zawodów. Przedstawiono kwestie odnoszą się do przeobrażeń w pełnieniu ról zawodowych, zróżnicowania na rynku pracy ze względu na pełnione przez kobiety i mężczyzn role i zadania. Zwrócono również uwagę na kwestie funkcjonowania mężczyzn w zawodach sfeminizowanych oraz kobiet w zdominowanych przez mężczyzn profesjach. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article offers a theoretical discussion about the situation of men and women on the labor market in the context of stereotypical opinions about male and female professions. It focuses on the changing attitudes towards professional roles as well as on the characteristics of the labor market as far as the division into male and female roles is concerned. The article also addresses the issue of men in feminized professions and of women in jobs dominated by men. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rynek pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject stereotyp płci pl_PL.UTF-8
dc.subject feminizacja i maskulinizacja zawodu pl_PL.UTF-8
dc.subject labor market pl_PL.UTF-8
dc.subject gender stereotypes pl_PL.UTF-8
dc.subject feminization and masculinization of professions pl_PL.UTF-8
dc.title Rynek pracy a stereotypy zawodów „męskich” i „kobiecych” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Labor Market and the Stereotypes Related to “Male” and “Female” Professions pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.4
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje