Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)2019 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)2019 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Szkoła, zaraz po rodzinie, stanowi istotne środowisko rozwoju młodego człowieka i kształtowania jego osobowości. W niej winien on zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, nabywać postawy i system wartości. To także ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wielość zagrożeń współczesnego świata dla rozwoju dzieci i młodzieży stanowi źródło wielu różnorakich kryzysów. Szczególnym wyzwaniem w dzisiejszym świecie staje się pogłębiający się zanik autorytetów. Procesowi temu ...
 • Zaborniak, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju oraz osiem współczesnych zagrożeń zrównoważonego rozwoju edukacji w odniesieniu do dyrektorów polskich szkół. We wnioskach natomiast wskazano na niebywałą rolę dyrektorów ...
 • Walc, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wspomaganie wychowawczej roli rodziców jest określonym ustawowo zadaniem polskiego systemu edukacji. Konkretne formy wsparcia dla rodziców uczniów organizowanego przez szkołę wskazują przepisy regulujące udzielanie i ...
 • Wasylewicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Współcześnie internet zaraz po rodzinie i szkole stał się jednym z najważniejszych środowisk edukacyjnych i wychowawczych, ale także bardzo popularnym narzędziem komunikacyjnym. Młodzi ludzie spędzają z telefonem w ręku ...
 • Chudnicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Ostatni rok nauki w szkole średniej to czas, w którym będący na progu dorosłości młodzi ludzie w dużej mierze już samodzielnie dokonują wyborów. Także takich, które mogą zaważyć na całym ich przyszłym życiu. Istotny wpływ ...
 • Dudak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W niniejszym artykule zostały zaprezentowane teoretyczne rozważania dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w kontekście stereotypowej oceny zawodów. Przedstawiono kwestie odnoszą się do przeobrażeń w pełnieniu ...
 • Wosik-Kawala, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i stanowi relację z badań prowadzonych przez autorkę. Ich celem była próba określenia postaw młodzieży szkół średnich wobec osób starszych. Podstawę analizy stanowił materiał ...
 • Nowakowska, Katarzyna; Zadoń, Hanna; Michnik, Robert; Mitas, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule poruszono problematykę siedzącego trybu życia dzieci i młodzieży w Polsce. Przedstawiono krajowe i światowe dane statystyczne wskazujące na niewystarczający poziom aktywności fizycznej polskich uczniów oraz ...
 • Walat, Wojciech; Warchoł, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule na podstawie teoretycznej analizy przeprowadzonej w oparciu o procesy uczenia się wybrano właściwą kodyfikację pojęcia emocje i wskazano najbardziej dopasowaną do tych procesów ich klasyfikację. Artykuł podkreśla ...
 • Dymon, Mirosław; Ye, Zi (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Propozycja badań komparatystycznych edukacji muzycznej na poziomie studiów wyższych może dostarczyć wielu cennych informacji na temat możliwości kształcenia muzycznego w Polsce i Chinach, a tym samym przyczynić się do ...
 • Włodarska-Zoła, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W niniejszym artykule na podstawie analizy aktów prawnych i przeglądu literatury przedstawiono rozwiązania legislacyjne w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w ...
 • Jakovljević, Nebojša; Hilčenko, Slavoljub (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The younger population, even children at pre-school age, spend most of their time on the Internet. It is the concept of a new generation – the generation Z. From the earliest age they spend time with IT devices (tablets, ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Rozwijające się nowe technologie, zwłaszcza media komunikacyjne, przyczyniły się do intensywności zachowań przemocowych w świecie wirtualnym. Niejednokrotnie z różnymi formami cyberprzemocy łączy się zjawisko sekstingu. ...
 • Kalinowska-Witek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest ukazanie poglądów publicystów na temat edukacji elementarnej na ziemiach polskich w II poł. XIX i na początku XX w. W celu zgromadzenia danych posłużono się metodami: historyczno-krytycznej analizy ...
 • Lulek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Przestrzeń i miejsce to istotne składniki życia współczesnego człowieka. Jednostka doświadcza w cyklu życia licznych przestrzeni, jakościowo różnych, ograniczonych, niepodzielnych, zmiennych, dodatnio lub ujemnie ocenianych. ...
 • Mańka, Anna K.; Ledwoń, Daniel J.; Mitas, Andrzej W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Promowany obecnie styl pracy i nauki wymusza pozycję siedzącą, co w połączeniu z mało aktywnym trybem życia dzieci przynosi wiele negatywnych skutków zarówno w aspekcie medycznym, jak i pedagogicznym. Istnieje pilna ...
 • Herok, Karolina; Mitas, Andrzej W.; Lipowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem opracowania była ocena wpływu niekontrolowanego użycia multimedialnych urządzeń elektronicznych powszechnego użytku na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym. Zbadano stopień koordynacji, koncentracji i ...
 • Rodwald, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule autor stara się podzielić swoimi doświadczeniami płynącymi z wykorzystania metod aktywizacji i zwiększania motywacji studentów opartych na grywalizacji. Na wstępie przedstawiono wymagania dotyczące grywalizacji. ...
 • Dziukiewicz, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł poświęcony jest zjawisku proanoreksji, które istniejąc w przestrzeni wirtualnej, ma swoje konsekwencje w świecie realnym. Internetowy ruch pro-ana namawia swoich odbiorców do traktowania anoreksji jako swoistego ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje