Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)2019 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)2019 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Lulek, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Przestrzeń i miejsce to istotne składniki życia współczesnego człowieka. Jednostka doświadcza w cyklu życia licznych przestrzeni, jakościowo różnych, ograniczonych, niepodzielnych, zmiennych, dodatnio lub ujemnie ocenianych. ...
 • Feszterová, Melánia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Neoddeliteľnou súčasťou prípravy budúcich učiteľov chémie je starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia (BOZP) a ochranu prostredia vo výchove a vzdelávaní. Cieľom príspevku je informovať o možnostiach vzdelávania budúcich ...
 • Śniegulska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Szkoła, zaraz po rodzinie, stanowi istotne środowisko rozwoju młodego człowieka i kształtowania jego osobowości. W niej winien on zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności, nabywać postawy i system wartości. To także ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wielość zagrożeń współczesnego świata dla rozwoju dzieci i młodzieży stanowi źródło wielu różnorakich kryzysów. Szczególnym wyzwaniem w dzisiejszym świecie staje się pogłębiający się zanik autorytetów. Procesowi temu ...
 • Herok, Karolina; Mitas, Andrzej W.; Lipowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem opracowania była ocena wpływu niekontrolowanego użycia multimedialnych urządzeń elektronicznych powszechnego użytku na rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym. Zbadano stopień koordynacji, koncentracji i ...
 • Barabas, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Rozwijające się nowe technologie, zwłaszcza media komunikacyjne, przyczyniły się do intensywności zachowań przemocowych w świecie wirtualnym. Niejednokrotnie z różnymi formami cyberprzemocy łączy się zjawisko sekstingu. ...
 • Tomková, Viera (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Výber strednej školy žiakmi končiacimi základnú školu (ZŠ) je v centre pozornosti celej spoločnosti na Slovensku. Väčšina absolventov základnej školy sa orientuje na humanitne zamerané stredné školy (SŠ). Ministerstvo ...
 • Wosik-Kawala, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny i stanowi relację z badań prowadzonych przez autorkę. Ich celem była próba określenia postaw młodzieży szkół średnich wobec osób starszych. Podstawę analizy stanowił materiał ...
 • Żyłka, Wojciech; Prach, Piotr; Maziarz, Wiktor (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule omówiono zagadnienia dotyczące badań ogniw fotowoltaicznych oraz wpływu natężenia światła oraz temperatury otoczenia na generowane napięcie i natężenie z fotoogniw. W badaniu wykorzystano komercyjne ogniwo ...
 • Wołpiuk-Ochocińska, Anna; Wańczyk-Welc, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Zaangażowanie organizacyjne jest procesem, dzięki któremu zatrudnieni identyfikują się osobiście z efektami, zmianami i codziennymi decyzjami przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – są bardziej zadowoleni i efektywni w pracy ...
 • Zubrzycka-Maciąg, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wraz z postępującą humanizacją i demokratyzacją życia społecznego w naszym kraju w latach 80. ubiegłego wieku pojawiła się w polskiej pedagogice problematyka podmiotowości. Wydaje się, że nikt dziś nie ma wątpliwości, iż ...
 • Wasylewicz, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Współcześnie internet zaraz po rodzinie i szkole stał się jednym z najważniejszych środowisk edukacyjnych i wychowawczych, ale także bardzo popularnym narzędziem komunikacyjnym. Młodzi ludzie spędzają z telefonem w ręku ...
 • Pavelka, Jozef; Majherová, Mária (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Štúdia prezentuje vybrané, celkové výsledky empirického výskumu, ktorého cieľom bolo na Slovensku a v Česku skúmať stav a príčiny veľmi nízkej miery záujmu žiakov základných škôl o vedu, techniku a technické vzdelávanie. ...
 • Bánesz, Gabriel; Lukáčová, Danka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Projekt Kega č. 011UKF-4/2017 Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania má jeden z cieľov vypracovať e-learningový kurz, kde študenti nájdu teoretické a praktické informácie na zapájanie elektropneumatických ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule podjęto problem mowy nienawiści, w tym internetowego hejtu, wśród dzieci i młodzieży. Po zdefiniowaniu tego, czym jest mowa nienawiści oraz hejt, zostały przytoczone dane pokazujące skalę omawianego problemu ...
 • Rodwald, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule autor stara się podzielić swoimi doświadczeniami płynącymi z wykorzystania metod aktywizacji i zwiększania motywacji studentów opartych na grywalizacji. Na wstępie przedstawiono wymagania dotyczące grywalizacji. ...
 • Nowakowska, Katarzyna; Zadoń, Hanna; Michnik, Robert; Mitas, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule poruszono problematykę siedzącego trybu życia dzieci i młodzieży w Polsce. Przedstawiono krajowe i światowe dane statystyczne wskazujące na niewystarczający poziom aktywności fizycznej polskich uczniów oraz ...
 • Dziukiewicz, Julia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł poświęcony jest zjawisku proanoreksji, które istniejąc w przestrzeni wirtualnej, ma swoje konsekwencje w świecie realnym. Internetowy ruch pro-ana namawia swoich odbiorców do traktowania anoreksji jako swoistego ...
 • Kulik-Nowak, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Szczególnym wyzwaniem dla polskich szkół w dobie „cyfrowych emigrantów” jest właściwa realizacja treści kształcenia w zakresie wychowania seksualnego młodego pokolenia ku odpowiedzialności, wrażliwości, wzajemnej tolerancji, ...
 • Chudnicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Ostatni rok nauki w szkole średniej to czas, w którym będący na progu dorosłości młodzi ludzie w dużej mierze już samodzielnie dokonują wyborów. Także takich, które mogą zaważyć na całym ich przyszłym życiu. Istotny wpływ ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje