Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)2019 by Title

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)2019 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Prauzner, Tomasz; Prauzner, Małgorzata; Prauzner, Kacper (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule przedstawiono wyniki badań encefalograficznych w zakresie aktywności pracy mózgu podczas procesu dydaktycznego. Głównym celem badań jest analiza aktywności poznawczej podczas uczenia się z wykorzystaniem symulacji ...
 • Musiał, Emilia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania technologii mobilnych we współczesnej edukacji. Warto podkreślić, że stosowanie technologii tylko i wyłącznie dla uatrakcyjnienia lekcji mija się z celem. ...
 • Kováčik, Peter (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article analyses suitability of basic probability functions applied to production time scheduling. It points out relatively favourable approximation of normal distribution by a trapezoidal function within probability ...
 • Wilsz, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule zaprezentowano cybernetykę jako naukę interdyscyplinarną i jej miejsce w nowoczesnej nauce. Przedstawiono argumenty uzasadniające konieczność zamieszczenia cybernetyki w programach nauczania. Wskazano rodzaje ...
 • Baron-Polańczyk, Eunika (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Artykuł prezentuje wyniki badań internetu, a szczególnie mediów społecznościowych, dotyczących manipulowania informacją, wpływania na podejmowanie decyzji oraz propagowania nieprawdziwych i społecznie szkodliwych treści. ...
 • Wrótniak, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Skuteczność procesu wychowania warunkowana jest m.in. ilością popełnianych błędów przez wychowawców. Celem badań było poznanie opinii studentów na temat błędów wychowawczych nauczycieli. Badania miały charakter sondażu ...
 • Bartkowicz, Zdzisław; Chudnicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Nasilenie zjawiska cyberprzemocy na tle przemocy tradycyjnej wśród 76 uczniów kończących naukę w szkole średniej zmierzono za pomocą Skali do Badania Przemocy zawierającej 20 opisów przemocy szkolnej (opatrzonych 7-stopniowymi ...
 • Zadražilová, Alice; Simbartl, Petr; Krotký, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article is focused on the cooperation between Czech and Bavarian faculties educating future teachers. The process of studying education in Bavaria is briefly introduced. By comparing the Bavarian way of educating ...
 • Techmańska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  O młodym pokoleniu zwykło się współcześnie mówić, że to cyfrowi tubylcy lub urodzeni z myszką w ręku. Młodzi powszechnie korzystają z internetu, z którym łączą się przede wszystkim poprzez telefon (smartfon). Surfują po ...
 • Juszczyk-Rygałło, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest ukazanie złożoności procesu formowania tożsamości człowieka w zmiennym środowisku społecznym. Tożsamość przedstawiono jako strukturę stratyfikacyjnych cech osobowych jednostki. Ostatecznie przybiera ona ...
 • Krotký, Jan; Fadrhonc, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  In the theoretical part of the article, there is a description of the excursion method and its stages. The article further describes experience with school leavers in relation to their future career and maps the main ...
 • Aichinger, Daniel; Krotký, Jan; Mach, Petr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The article is dedicated to the problematic of using new technologies at high schools and during the preparation of future teachers. It is focused on using thermometric measurements in various fields of technics. The main ...
 • Zubrzycka-Maciąg, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat wartości jest integralnym elementem wychowania. Szczególne znaczenie w teorii wartości mają wartości moralne, których urzeczywistnianie umacnia w jednostce jej indywidualne ...
 • Maciąg, Anna; Lipiński, Seweryn (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Celem artykułu jest analiza dźwięku w nagraniach historii mówionej w trzech aspektach. W pierwszej i drugiej części przyjrzymy się temu, co wpływa na jakość nagrań audio, o co osoba nagrywająca może zadbać, aby nagranie ...
 • Jelinek, Jan Amos (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Edukacja techniczna małych dzieci jest archaiczna (Furmanek, 2007, s. 44–54) i wymaga diagnozy dla wypracowania nowych działań. 91% nauczycieli obserwuje duże zainteresowanie dzieci zajęciami technicznymi, jednak brakuje ...
 • Kuzin, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  Od zarania dziejów ludzie odczuwali potrzebę spisywania swoich losów. Powstało wiele prac dotyczących zbiorowości ludzkiej, pojedynczych osób, określonej grupy ludzi. Ich celem było pozostawienie śladu, utrwalenie życia i ...
 • Ridei, Nataliia; Bordiug, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  The paper presents the analysis of the practical training methods, which are used during professional training of specialists in ecology in the system of postgraduate education. The method of projects and training, as the ...
 • Ďuriš, Milan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  This article pays attention to formative assessment of students within the subject Technology in elementary school, where the emphasis is put on a feedback and a self-assessment of students. Innovative methods of teaching ...
 • Marszałek, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule przedstawiono założenia oraz realizację przez okres 15-letni konkursu twórczości technicznej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zestawienia liczbowe uzupełniono fotografiami i opisem wybranych uczestników konkursu ...
 • Hallada, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019)
  W artykule została przedstawiona analiza wykorzystania manipulacji i perswazji na stronach wybranego czasopisma młodzieżowego.

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje