Repozytorium UR

Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krzesaj, Marcin
dc.date.accessioned 2019-08-19T12:00:20Z
dc.date.available 2019-08-19T12:00:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 58(2)/2019, s. 329–341 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4867
dc.description.abstract Artykuł prezentuje pomiar wybranych wskaźników internetowych na przykładzie stron serwisów internetowych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Polsce. Uzyskane wskaźniki posłużyły do oceny określonych kryterium jakości informacji stron WWW. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, że użyte miary mogą być wykorzystane w procesie doskonalenia jakości informacji w serwisach internetowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the measurement of selected web indicators using the example of websites of the state higher vocational schools in Poland. The obtained indicators were used to assess specific criteria of information quality on websites. Based on the conducted study, it can be concluded that the web indicators can be used in the process of improving information quality on websites. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject jakość informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject pomiar pl_PL.UTF-8
dc.subject wskaźniki oceny pl_PL.UTF-8
dc.subject information quality pl_PL.UTF-8
dc.subject measurement pl_PL.UTF-8
dc.subject assessment indicators pl_PL.UTF-8
dc.title Pomiar wybranych kryteriów jakości informacji na stronach WWW – studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2019.2.26


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje