Repozytorium UR

Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Korona, Katarzyna
dc.date.accessioned 2019-08-13T09:26:13Z
dc.date.available 2019-08-13T09:26:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 280–283 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4836
dc.description.abstract W artykule poruszona została problematyka socjoterapii w pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości jej wykorzystania w pracy ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej. Wychodząc od definicji socjoterapii, przypomniany został jej rodowód – praca z osobami dorosłymi oraz zaproponowany nowy koncept jej zastosowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper touches upon the issue of sociotherapy in working with socially maladjusted people, with a particular focus on the possibilities of using sociotherapy with convicts serving their penalty in prison isolation. Starting with the definition of sociotherapy, we recall its origins – working with adults and proposed new concept of its usage. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject socjoterapia pl_PL.UTF-8
dc.subject resocjalizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject skazany pl_PL.UTF-8
dc.subject więzienie pl_PL.UTF-8
dc.subject sociotherapy pl_PL.UTF-8
dc.subject rehabilitation pl_PL.UTF-8
dc.subject convicted pl_PL.UTF-8
dc.subject prison pl_PL.UTF-8
dc.title Socjoterapia w resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Sociotherapy in Social Rehabilitation of People Socially Maladjusted pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.37
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje