Repozytorium UR

Wielowymiarowość postaw wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kazanowski, Zdzisław
dc.date.accessioned 2019-08-13T08:19:27Z
dc.date.available 2019-08-13T08:19:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(27)/2019, s. 243–248 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4830
dc.description.abstract Artykuł prezentuje propozycję narzędzia do badania akceptacji społecznej osób z niepełnosprawnością. Umieszczono w nim zarówno teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza, jak i jego właściwości psychometryczne. Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki, można go uznać za wartościowe narzędzie diagnozowania różnic międzygrupowych oraz efektów programów wychowawczych w zakresie akceptacji osób z niepełnosprawnością. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents a proposal for a tool for studying the social acceptance of people with disabilities. It contains both the theoretical basis on which the questionnaire was constructed as well as its psychometric properties. Taking into consideration the results obtained, it can be recognised as a valuable tool for diagnosing the effects of educational programs and intergroup differences in the acceptance of people with disabilities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject akceptacja osób z niepełnosprawnością pl_PL.UTF-8
dc.subject konstruowanie skal pomiarowych pl_PL.UTF-8
dc.subject postawa pl_PL.UTF-8
dc.subject acceptance of people with disabilities pl_PL.UTF-8
dc.subject construction of measuring scales pl_PL.UTF-8
dc.subject attitude pl_PL.UTF-8
dc.title Wielowymiarowość postaw wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Multidimensionality of Attitudes Towards the Social Integration of People with Disabilities pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.1.31
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje